Slobodno tržište stvara poduzetničku inicijativu. Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA) kroz projekt Poduzetnička inicijativa zagovara otvaranje prilika za stvaranje poduzetničke vrijednosti.

Centar za javne politike i ekonomske analize je istraživački think tank koji nudi analitički racionalni pristup i stvara novi sustav kulturnih vrijednosti. To je ključni uvjet za otvaranje prilika talentiranim i radišnim pojedincima trenutno zarobljenih ostacima kolektivizma.

Duboko smo uvjereni da svatko od nas ima poziv da svojim radom stvara vrijednost. Zato je poduzetnička inicijativa temeljna svrha iza kojega svaka javna politika mora stajati.

Predložite nam konkretne javne politike za prosperitet Hrvatske!

info@cea-policy.hr

Centar za javne politike i ekonomske analize smatra kako slobodno tržište stvara poduzetničku inicijativu kroz sljedeće javne politike:

Za manji teret na porezne obveznike

 • fiskalna odgovornost prema novcu poreznih obveznika.
 • fiskalna konsolidacija za minimalno 2%-tnih boda BDP-a godišnje
 • srednjoročni proračun bez ukupnog deficita i snažno smanjivanje javnog duga.
 • ustavno ograničenje potrošnje javnog novca na 30% BDP-a (od 2025.).
 • ukidanje suvišnih poreza i sprječavanje novih poreza.
 • sniženje poreza na dobit i dohodak jedinstvenih 15% (flat tax).
 • stabilan novac i neovisnost Hrvatske narodne banke.

Za javnu službu

Za više konkurencije i kvalitete

 Za individualne slobode

 • zaštita temeljnih prirodnih prava svakog čovjeka na život, privatno vlasništvo i individualne slobode.
 • vjerska tolerancija, sloboda uvjerenja i izražavanja.
 • seksualne slobode svakog pojedinca.
 • snažna radna etika i individualna odgovornost.
 • vladavina prava i ustavna ograničenja političke moći.

Centar za javne politike i ekonomske analize:

 • provodi istraživanja i komparativne analize javnih politika.
 • provodi geopolitičke analize.
 • programira idejna i konkretna tehnička rješenja javnih politika za institucionalne reforme.
 • potiče slobodno tržište kroz projekt Poduzetnička inicijativa.

Partnerstvo za slobodno tržište

Hrvatska platforma za manje poreze i odgovornost prema javnom novcu
Lipa – udruga poreznih obveznika

Donatori i think tank podrška projektima za slobodno tržište
Atlas Economic Research Foundation, Sjedinjene Američke Države (projektni grantovi)
Lithuanian Free Market Institute, Litva (Europska akademija za intelektualne poduzetnike)
Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Njemačka, Srbija (seminari)

Međunarodno partnerstvo za slobodno tržište

Texas Public Policy Foundation, Sjedinjene Američke Države
Timbro, Švedska
Hayek Institut, Austrija
Austrian Economics Center, Austrija
Multi, Bosna i Hercegovina
Liberalni Forum, Bosna i Hercegovina
Svetilnik – društvo za promociju individualne slobode, Slovenija
American Enterprise Institute, Sjedinjene Američke Države

Centar za javne politike i ekonomske analize je dio mreže američke zaklade Atlas Economic Research Foundation koja financijski podržava projekte za slobodno tržište.

Centar za javne politike i ekonomske analize je pridruženi partner kanadskom Fraser Institutu za zagovaranje ekonomske slobode.

 

Šaljite nam inicijative na info@cea-policy.hr

Podržite slobodno tržište!

Slobodno tržište stvara poduzetničku inicijativu.