Slobodno tržište stvara poduzetničku inicijativu. Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA) kroz projekt Poduzetnička inicijativa zagovara slobodno tržište. Centar za javne politike i ekonomske analize je istraživački think tank.

Centar za javne politike i ekonomske analize – Izvršni odbor za slobodno tržište: Daniel Hinšt, Petar Vušković, Filip Galić, Milan Deskar Škrbić, Domagoj Belak, Marijana Babić, Igor Sokolar.

Slobodno tržište stvara poduzetničku inicijativu kroz sljedeće javne politike:

Individualne slobode

 • zaštita temeljnih prirodnih prava svakog čovjeka na život, vlasništvo i individualne slobode.
 • vjerska tolerancija, sloboda uvjerenja i izražavanja.
 • seksualne slobode.
 • radna etika i individualna odgovornost.
 • vladavina prava i ustavna ograničenja političke moći.

Porezna reforma za jeftiniju državu

 • fiskalna odgovornost prema novcu poreznih obveznika.
 • fiskalna konsolidacija, proračun bez deficita i snažno smanjivanje javnog duga.
 • ustavno ograničenje potrošnje javnog novca na 30% BDP-a.
 • ukidanje suvišnih poreza i sprječavanje novih poreza.
 • sniženje poreza na dobit i dohodak jedinstvenih 15% (flat tax).
 • stabilan novac i neovisnost Hrvatske narodne banke.

Regulatorna reforma za rasterećenje gospodarstva

Reforma javne uprave

Integracija

 

Centar za javne politike i ekonomske analize je na usluzi tako što:

 • provodi istraživanja i analize javnih politika.
 • programira idejna i tehnička rješenja javnih politika za reforme i slobodno tržište.
 • potiče slobodno tržište kroz projekt Poduzetnička inicijativa.
 • stvara partnerstvo s poduzetnicima, organizacijama i stručnjacima koje zagovaraju slobodno tržište.
 • organizira javna okupljanja za promociju ekonomske slobode.

Partnerstvo za slobodno tržište

Hrvatska platforma za manje poreze i odgovornost prema javnom novcu
Lipa – udruga poreznih obveznika

Donatori i think tank podrška projektima za slobodno tržište
Atlas Economic Research Foundation, Sjedinjene Američke Države (projektni grantovi)
Lithuanian Free Market Institute, Litva (Europska akademija za intelektualne poduzetnike)
Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Njemačka, Srbija (seminari)

Međunarodno partnerstvo za slobodno tržište

Texas Public Policy Foundation, Sjedinjene Američke Države
Timbro, Švedska
Hayek Institut, Austrija
Austrian Economics Center, Austrija
Multi, Bosna i Hercegovina
Liberalni Forum, Bosna i Hercegovina
Svetilnik – društvo za promociju individualne slobode, Slovenija
American Enterprise Institute, Sjedinjene Američke Države

 

Centar za javne politike i ekonomske analize je dio mreže američke zaklade Atlas Economic Research Foundation koja financijski podržava projekte za slobodno tržište.

Centar za javne politike i ekonomske analize je pridruženi partner kanadskom Fraser Institutu za zagovaranje ekonomske slobode.

 

Šaljite nam inicijative za slobodno tržište na info@cea-policy.hr

Podržite slobodno tržište!

Slobodno tržište stvara poduzetničku inicijativu.