Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA) je hrvatski istraživački think tank koji zagovara individualne slobode, slobodno tržište, povećanje ekonomske slobode, moralnost kapitalizma i olakšanje poduzetničke inicijative.

Centar za javne politike i ekonomske analize zagovara ključne javne politike za slobodno tržište:

Individualne slobode

 • zaštita temeljnih prirodnih prava svakog čovjeka na život, privatno vlasništvo i sve individualne slobode, uključujući seksualne slobode,
 • vjerska tolerancija, sloboda uvjerenja i izražavanja,
 • radna etika i individualna odgovornost,
 • vladavina prava i ustavna ograničenja političke moći,

Porezna reforma i stabilnost

 • fiskalna odgovornost prema javnom novcu poreznih obveznika,
 • ustavno ograničenje potrošnje javnog novca na 30% BDP-a,
 • fiskalna konsolidacija, proračun bez deficita i snažno smanjivanje javnog duga,
 • ukidanje suvišnih poreza i sprječavanje novih poreza,
 • sniženje poreza na dobit i dohodak na jedinstvenu stopu 15% (flat tax),
 • stabilan novac i monetarni sustav, sukladan EU pravilima, uz neovisnost HNB,

Regulatorna reforma gospodarstva

Reforma javne uprave

Integracija

Centar je na usluzi tako što:

 • provodi istraživanja i analize javnih politika,
 • primjenjuje politološka, ekonomska i pravna znanja kako bi programirao idejna i tehnička rješenja za reforme i povećanje ekonomske slobode,
 • surađuje s poslovnim sektorom u prikupljanja podataka i istraživanju informacija o preprekama i opterećenjima kroz projekt Poduzetnička inicijativa,
 • stvara partnerstvo sa organizacijama i stručnjacima koje zagovaraju slobodno tržište i ekonomske slobode,
 • organizira javna okupljanja za promociju ekonomske slobode,
 • pruža savjetovanje za dizajn i provedbu javnih politika za slobodno tržište i ekonomske slobode,
 • analizira kroz Politički kompas kako se politički programi odnose na ekonomske slobode,
 • organizira knjižnicu, edukacije i izdavaštvo slobode kojima promiče ideje individualne slobode.

Partneri

Hrvatska platforma za manje poreze i odgovornost prema javnom novcu
Lipa – udruga poreznih obveznika

Donatori i think tank podrška projektima
Atlas Economic Research Foundation, Sjedinjene Američke Države (projektni grantovi)
Lithuanian Free Market Institute, Litva (Europska akademija za intelektualne poduzetnike)
Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Njemačka, Srbija (seminari)

Centar za javne politike i ekonomske analize je dio mreže američke zaklade Atlas Economic Research Foundation koja financijski podržava projekte.

Centar za javne politike i ekonomske analize je pridruženi partner kanadskom Fraser Institutu za zagovaranje ekonomske slobode.

Međunarodno partnerstvo za zagovaranje slobodnog tržišta i analize javnih politika
Texas Public Policy Foundation, Sjedinjene Američke Države
Timbro, Švedska
Hayek Institut, Austrija
Austrian Economics Center, Austrija
Multi, Bosna i Hercegovina
Liberalni Forum, Bosna i Hercegovina
Svetilnik – društvo za promociju individualne slobode, Slovenija
American Enterprise Institute, Sjedinjene Američke Države

REFORME:

Vizija: Hrvatska 2031. je zemlja u kojoj slobodno tržište i poduzetnička inicijativa uvijek donose pametno rješenje za stvaranje vrijednosti

Misija: Zagovarati olakšanje uvjeta stvaranja vrijednosti i smanjivanje tereta države

Glavni cilj nove gospodarske politike: mjeriti i smanjivati teret države, povećanje ekonomske slobode

 1. do kraja mandata smanjiti ukupno porezno opterećenje za barem 10%, bez uvođenja novih poreza
 2. do kraja mandata smanjiti ukupno administrativno opterećenje za barem 30%, bez uvođenja novih birokratskih obveza i nameta
 3. do kraja mandata ukloniti barem 1.000 prepreka slobodnijem poslovanju i tržišnoj konkurenciji

Postizanje navedenih ciljeva Hrvatska će se vratiti u zonu europske i globalne konkurentnosti

Brža, jeftinija i manja javna uprava

Smanjivanje pretjerane potrošnje javnog novca za viškove i troškove u administraciji, povlaštene i prijevremene mirovine, subvencije i druge kategorije pretjeranih troškova

Mjerenje kvalitete javnih službenika, varijabilno određivanje plaće prema učinku i ocjenjivanje od privatnog sektora i poreznih obveznika

Zadržimo samo kvalitetne javne službenike koji žele provoditi reforme i pružati kvalitetne usluge

Integrirano upravljanje javnim politikama i reformama temeljem metodologija i mjerenja učinaka

Manji porezi – porez na dobit 15% i porez na dohodak 15% za najširu osnovicu, postupno sniženje PDV-a i socijalnih doprinosa; ukidanje oporezivanja dividendi, ugovora o djelu i autorskih ugovora, nema uvođenja poreza na nekretnine i drugih poreza

Ukidanje gotovo svih parafiskalnih nameta, bez novih poreza i nameta

Decentralizacija

Manje subvencija i državnih poduzeća; temeljna državna infrastruktura odvojena od tržišnih usluga

Manje ministarstava, agencija i zavoda, bez preklapanja nadležnosti

Razvojni projekti temeljem privatnih investicija i javnog-privatnog partnerstva

Pružanje dijela javnih usluga ugovarati s privatnim sektorom kroz vaučere u uvjetima konkurencije

Konkurencija privatnog i javnog sektora u pružanju zdravstvenih usluga i osiguranja, tako da pacijent temeljem obveznog osiguranja može koristiti usluge u privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama prema vlastitom izboru

Vanjsko ugovaranje isporuke javnih usluga s poslovnim sektorom

Manje troška poslovanja kroz pametnu regulativu

Osnivanje Središnjeg ureda Vlade za javne politike i pametnu regulativu

Svi propisi moraju ići na javno savjetovanje, preispitivanje razmjernosti i svrhovitosti te procjene učinka

Preispitajmo visine kazni; inspektori ne smiju odmah kažnjavati manje prekršaje, već trebaju postupati savjetodavno

Mjerenje troška regulative za gospodarstvo Standard Cost Model (SCM) metodologijom i smanjivanje administrativnog opterećenja gospodarstva za barem 30% do kraja 2018.

Brze digitalne javne usluge, interoperabilnost podataka

Jedinstvena kontaktna točka za sve informacije o pokretanju poslovanja i pristup tržištu usluga

Jedinstveni portal za prijavljivanje regulatornih prepreka slobodi poslovanja

 e-registar cjelokupne regulative za gospodarstvo i administrativnih procedura koji bi bili obvezujući samo ako se nalaze u registru

Poticanje tržišnog natjecanja i jačanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta EU

Liberalizacija tržišta usluga i rada; model fleksigurnosti na tržištu rada

Lakoća poslovanja – što manje koraka i vremena od pokretanja do zatvaranja posla, brze e-procedure i dozvole

Infrastruktura javnih poduzeća odvojena od usluga

Brže pravosuđe

Ujednačene sudske prakse i jedinstvene primjena zakona

Smanjenje trajanja sudskih postupaka, broja neriješenih predmeta i priliva novih predmeta

Poticanje alternativnog načina rješavanja sporova

Digitalizacija sustava i manje administracije

Tržišno prilagođeno obrazovanje

Cjelovita prilagodba obrazovnih programa potrebama tržišta rada uz definiranje ishoda učenja

Vaučeri za slobodu izbora u obrazovanju, ukidanje nelojalne konkurencije, brža akreditacija

Dualni sustav obrazovanja, sa praksom naukovanja kod poslodavaca i više specijalizacije

Digitalne vještine za tržište, e-obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje

Otvoren sustav obrazovanja koji vrednuje talent, istraživanja i inovativnost pojedinaca

Lakše zapošljavanje stranih znanstvenika

Kriteriji napredovanja u zvanjima usklađeni s poslodavcima

Privatne investicije u širokopojasni internet

Iskoristiti potencijal digitalnog jedinstvenog tržišta EU

Poticanje alternativnih izvora financiranja poduzetničkih inicijativa, pogotovo fondova rizičnog kapitala i poslovnih anđela

Potencijal sektora profesionalnih i poslovnih usluga za rast kvalitete poslovanja i dodane vrijednosti gospodarstva; novi poslovni modeli i usluge digitalnih platformi

Više pravaca dobave energenata znači geopolitičku sigurnost

Nastavak investicija i više konkurencije tržišne u energetici znači niže cijene

Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji

Energetska učinkovitost

Stabilan novac

Stabilna monetarna politika, bez devalvacije valute

 

Šaljite nam inicijative na reforme na info@cea-policy.hr

Podržite slobodno tržište!