Konkurentnost talenata zahtijeva integrirano upravljanje
Permalink
Featured

Konkurentnost talenata zahtijeva integrirano upravljanje

Konkurentnost talenata zahtijeva integrirano upravljanje Daniel Hinšt – politolog; Centra za javne politike i ekonomske…

Continue Reading →

Ako spasimo radna mjesta, spasili smo ekonomiju
Permalink

Ako spasimo radna mjesta, spasili smo ekonomiju

Ako spasimo radna mjesta, spasili smo ekonomiju Dr. sc. Petar Vušković, predsjednik Centra za javne…

Continue Reading →

Neupitan je euroatlantski smjer naše zemlje
Permalink
Featured

Neupitan je euroatlantski smjer naše zemlje

Neupitan je euroatlantski smjer naše zemlje – Daniel Hinšt za Glas Slavonije (Magazin), potpredsjednik Centra…

Continue Reading →