CEA Think Tank Detektor radi na prikupljanju otvorenih informacija koje mogu doprinijeti edukaciji hrvatske i šire javnosti o geopolitičkim rizicima i primjerima rastućih dezinformacijskih aktivnosti. Takve hibridne aktivnosti su usmjerene na slabljenje temeljnih vrijednosti individualne slobode, Europske unije i NATO saveza. Također postoji i rizik za konkurentnost, ekonomske slobode i geopolitičku sigurnost Hrvatske.

CEA think tank analitika stoga prati društvene mreže, medije i ostale otvorene izvore informacija kako bi na jednom mjestu pružila digitalni marketing raznih oblika dezinformacija.

Blagodati života koje nam nudi transatlantski svijet su daleko od trajnog jamstva slobode i sigurnosti. Populizam i ekstremizam se javljaju kroz razne geopolitički motivirane unutarnje i vanjske dezinformacijske oblike. Diljem Europe i Sjeverne Amerike predstavljaju dugoročne rizike za vrijednosti slobodnog svijeta kao što su individualne slobode, slobodno tržište i transatlantske integracije. Izazivanje političke nestabilnosti, širenje lažnih vijesti, kibernetički napadi i ugrožavanje kritične infrastrukture su samo neke od metoda. Zato niz zapadnih zemalja već poduzima mjere kako bi se aktivno branile od ozbiljnih sigurnosnih rizika, pogotovo zemlje Srednje i Istočne Europe.

Zapamtimo: Latvijski ministar obrane Janis Garisons (kao i izvorno Sun Tzu) je rekao kako se najbolja pobjeda postiže bez oružja.

CEA Think Tank Detektor gleda i primjere iz drugih zemalja kao primjerice nude češki think tank European Values (projekt Kremlin Watch), Europska služba za vanjsko djelovanje (EU vs Disinfo) i Europski centar izvrsnosti u zaustavljanju hibridnih prijetnji (Hybrid CoE) i dr.

CEA posvećuje veliku pažnju ruskom uplitanju u američki liberalno-demokratski poredak. Ključne informacije pruža američka Obavještajna zajednica (IC) kroz deklasificiranu “Procjenu o ruskim aktivnostima i namjerama tijekom proteklih američkih izbora“.

Sloboda i sigurnost se kroz konstantni fitness trebaju stalno čuvati kako dolaze novi dezinformacijski rizici. Kao što svaki kutnik daje dovoljno otvoren okvir za slobodne ljude, tako je i svaki slobodan poredak održiv ukoliko ima svoj čvrsti vrijednosni okvir.

Također, CEA Think Tank Detektor na jednom mjestu donosimo konkretna rješenja da Hrvatska 2025 prosperitetna uz ambiciozne mjerljive reforme bude. CEA smatra kako održive reforme trebaju biti usmjerene na obranu individualne slobode, slobodno tržište te EU&NATO okvir.

Budite detaljnije informirani o CEA Think Tank Detektor projektu. Javite nam se na info@cea-policy.hr.

Novosti

Atlantsko vijeće je pokrenulo DisinfoPortal.org, interaktivni online vodič koji prati ruske dezinformacijske aktivnosti po svijetu.

Europska služba za vanjsko djelovanje je pokrenula portal EU vs Disinfo.

NATO ima novu zapovjednu strukturu na Baltiku.

Preporuke za čitanje

Praški priručnik kako se oduprijeti operacijama Kremlina

Hibridno ratovanje na Baltiku (RAND korporacija)

Pitanja i odgovori

Koji je cilj ruskih dezinformacijskih aktivnosti? 

Cilj ruskih dezinformacijskih aktivnosti je umiješati se u komunikacijske procese unutar zapadnih liberalnih demokracija kako bi se utjecalo na rezultate izbora, poticalo nove političke podjele, rast populizma i ekstremizma, nepovjerenje u EU i NATO.

Jesu li ruske aktivnosti legalne i gdje je problem?

Većina navedenih aktivnosti je legalna obzirom da sve zapadne zemlje imaju zajamčenu slobodu izražavanja i medija. Problem se javlja kada se sloboda zlorabi kroz ideološke aktivnosti koje već predstavljaju ozbiljan sigurnosni rizik za mnoge slobodne zemlje koje obično imaju precizno definirane okvire poredaka liberalne demokracije.

Što je Češka poduzela kako bi se suprotstavila ruskim dezinformacijskim aktivnostima?

Češko ministarstvo unutarnjih poslova je 2017. pokrenulo posebnu jedinicu za detekciju terorizma, ekstremizma, dezinformacija i hibridnih prijetnji nacionalnoj sigurnosti. Uglavnom se provodi detekcija otvorenih izvora informacija (OSINT), kao i klasificiranih informacija. Veliki rizik su anti-sistemski radikali i protivnici EU i NATO-a koji su uglavnom potaknuti od strane ruskih tajnih službi. Cilj dezinformacijskih aktivnosti je potaknuti podjele u češkom društvu, pogotovo glede EU i NATO.

Koja struktura stoji iza dezinformacijskih aktivnosti ruskog režima?

Kremlin je mjesto izvora ruske političke moći. Autoritarna država je razvila razgranatu strukturu unutarnje kao i vanjske podrške svojim dezinformacijskim aktivnostima. Među takvim akterima su, pored sigurnosno-obavještajnog aparata, strukture unutar Ruske pravoslavne crkve, ne-neovisni mediji kao što su Russia Today i Sputnik, razne nevladine organizacije, kronističke kompanije usko vezane uz državu i strani suradnici među kojima su pojedini političari odnosno lijevi i desni populisti i ekstremisti. Mnogi akteri naizgled djeluju neovisno od ruske vlade, ali su na određeni način povezani s istom kroz dobro uređen sustav političkog i ekonomskog kronizma.

Koja je pozadina Putinovog režima?

Režim predsjednika Putina je utemeljen na mentalitetu etatizma. Putinovi počeci nakon raspada Sovjetskoj saveza su u korumpiranim poslovnim dogovorima unutar kronističkog energetskog sektora. Rusija je počela svoja energetska ulaganja širiti po Europi. Tada je stvaran ekonomski sustav s niskom razinom ekonomske slobode, gdje nema slobodnog poduzetništva, već ovisnosti državnih i privatnih poduzeća u vlasti, što je poznato kao kronizam. Putin je karijerni špijun. Sve je počelo 1918. nakon komunističke revolucije kada je Lenin osnovao tajnu sovjetsku policiju Cheka. Njezin zadatak je bio provoditi organizirani masovni teror protiv svih građanskih protivnika revolucije. Pritom su se izmišljale mnoge laži kako bi osobe bile kažnjene. Klasične metode su uključivale dezinformacije, zavjere, subverzije i sabotaže. Nije postojalo prave obavještajne aktivnosti na temelju policy analitike i prikupljanja informacija kao kod CIA-e. Stvarane su razne teorije zavjere.

Koji je karakter ruskog režima?

Ruska vlast više nije totalitarna (komunizam), već autoritarna (ne-liberalna “demokracija”). To znači da se naizgled slobodan izborni proces koristi za nastavak hegemonije jedne stranke koja dominira institucijama, ekonomijom i velikim dijelom društva. Pritom državni režim ima veću ustaljenu praksu masovnog uhićivanja prosvjednika i opozicije, premda (uvelike) nisu nasilni. Državni nadzor i masovno prisluškivanje nad ljudima su nužni za čuvanje stabilnosti takvog sustava.

Što je geopolitički motiv za ruske aktivnosti?

Putin i Rusija osjećaju duboko poniženje činjenicom da se Sovjetski Savez raspao kao izvor velike moći u međunarodnim odnosima. Time su SAD postale vodeća svjetska sila u svijetu kojime se liberalna demokracija s institucijama slobodnog tržišta širila, pogotovo na istočnu Europu koju Rusija i danas smatra svojom zonom utjecaja. Proširenje Europske unije i NATO-a odnosno sustava liberalne demokracije na istočnoeuropske, a pogotovo baltičke zemlje, najveći je geopolitički izazov Rusije. Rusija je pokušavala spriječiti širenje NATO-a na razne zemlje. Posljednji je neuspjeli primjer Crne Gore, gdje su Rusi podržavali pro-srpski pokušaj državnog udara. Rusija podržava Srbiju kao i dezintegraciju Bosne i Hercegovine kroz djelovanje Republike Srpske. Rusija je izvršila agresiju na Ukrajinu i pripojenje Krima, nakon što je Ukrajina planirala započeti proces pridruživanja Europskoj uniji. Rusiji je slijepo odana Bjelorusija koja održava posljednji diktatorski režim u Europi.

Što ruski režim radi?

Rusija traži agente utjecaja na terenu i daje im zadatke. Posebno je aktivna u baltičkim zemljama koje su bile dio Sovjetskog Saveza. Njihov gubitak odnosno izlazak iz zone ruskog utjecaja Rusija ne može preboljeti. Stoga Rusija organizira brojne dezinformacijske aktivnosti u tim zemljama, ali postoji i inicijative koje pružaju otpor tako da detektiraju krive informacije.

Došlo je već do pojave lažnih vijesti (fake news). Činjenice više nisu činjenice, a kada se laž mnogo puta ponovi prihvati se olako kao istina. Došlo je do pojave mase socijalnih botova tj. lažnih računa kojima upravljaju sofveri a čije poruke lako manipuliraju masama. Postoje akteri koji govore o kraju demokracije i liberalnog kapitalizma. Tako su ekstremisti pričali i 1929. kada je došla financijska kriza pa su potaknuli nacionalsocijalizam i komunizam. Neki pak govore kako je Putin zao, ali da se s njime mora surađivati kako bi se izbjegao treći svjetski rat. Govori se kako se unatoč mnogim ratnim zločinima nad civilima mora prihvatiti ruska uloga u sirijskom ratu jer bi u protivnom mnoge izbjeglice došle u Europu. Projekt Sjeverni tok II se opravdava kao normalna poslovna aktivnost, bez da se gleda veliki geopolitički rizik, pogotovo za energetsku sigurnost Europe. Neki pak šire informacije kako je Rusija prirodna alternative dekadentnom zapadu koji je navodno napustio kršćanske temelje i prihvatio homoseksualnu agendu. Govori se kako je Njemačka pred kolapsom, a prikazuju se i slike s prosvjeda u mnogim zemljama kako bi se takva razmišljala podupirala. Poljski desničarski ekstremisti su kritizirali NATO snage prisutne u toj zemlji kao njemačku okupaciju Poljske. Desničarski anti-imigrantski prosvjednici dolaze i iz redova nogometnih huligana koji su mobilizirani od Rusa. Neki su njemački nogometni klubovi od ruskim utjecajem kao primjerice Schalke. Rusi organiziraju i tzv. Noćne vukove koji su se na motorima vozili po Češkoj i Slovačkoj te propagirali Putina.

Pripadnici kojih političkih opcija surađuju s ruskim režimom?

Rusija ima tzv. ruske počasne konzule među kojima su utjecajni političari i gospodarstvenici sa zapada. Pro-ruski zapadni političari su obično vezani uz socijaldemokratske stranke, kao primjerice njemački SPD ili pak desničarski AfD. Bivši njemački socijaldemokratski premijer je suradnik Gazproma i lobist za Sjeverni tok II. koji predstavlja kao privatni komercijalni projekt (premda će isti utjecati na manevre NATO brodova).

Koga je Rusija podržavala tijekom ratova na području bivše Jugoslavije?

Rusija je primjerice tijekom ratova na području bivše Jugoslavije snažno podržavala Srbiju. Ruske veto odluke su blokirale odluke Vijeća sigurnosti UN-a, od pitanja Kosova na dalje.

___________________________________________________________________________________________

CEA Think Tank Detektor gathers open source information which can contribute education of Croatian and broader public about geopolitical risks and examples of growing disinformation activities. Those hybrid activities have been focused on weakening fundamental values of individual liberty, European Union and NATO alliance. There is also a risk for competitiveness, economic freedom and geopolitical security of Croatia.

CEA Think Tank Detektor monitors social media, classical media and other open sources of information in order to expose various sorts of disinformation activities.

Benefits of living in our transatlantic world have been far away from permanent guarantee of freedom and security. Populism and extremism appear through various geopolitically motivated internal and external disinformation forms. Throughout Europe and North America they represent long term risks for values of free world such as individual liberty, free market and transatlantic integration. Producing political instability, spreading fake news, conducting cyber attacks and targeting critical infrastructure are just some of examples which methods have been used. Therefore, many Western countries already conduct counter measures in order to provide active defense from serious security risks, especially countries of Central and Eastern Europe.

Remember: Latvian defense minister Janis Garisons (like originally Sun Tzu) said that „the best victory is a victory won without weapons”.

CEA Think Tank Detektor provides examples from other countries such as Czech think tank European Values (project Kremlin Watch), European External Action Service (EU vs Disinfo) and European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE) etc.

CEA is very focused on Russian meddling in U.S. liberal-democratic system. Key information have been provided by U.S. Intelligence Community‘s declassified “Assessment on Russian activities and Intentions in Recent US Elections“.

Freedom and security need be defended through constant fitness as new disinformation forms appear. Like each square provides sufficiently open framework for free people, so each free order preserves its sustainability if it has strong framework of values.

CEA Think Tank Detektor also brings concrete solutions how Croatia 2025 can be prosperous with ambitious measurable reforms focus on defending individual liberty, free market and EU/NATO framework.

Stay informed in detail about CEA Think Tank Detektor project. Contact us via info@cea-policy.hr.

News and updates

Czech Republic joins Hybrid CoE: The Czech Republic became the 16th member state to join the European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE), a joint initiative of the European Union and NATO dedicated to better understanding and countering hybrid threats. (Source: Kremlin Watch)

The European Parliament’s International Trade Committee (INTA) overwhelmingly approved a bold proposal that calls for greater scrutiny into foreign investment, reportedly in response to growing Chinese acquisitions in Europe. The proposal, part of a trade and investment package announced by the Commission in September 2017, will allow EU member states and the European Commission to screen such investments on grounds of security or public order. The aim of the proposal, according to the INTA press release, is “to ensure that foreign investments do not pose a threat to critical infrastructure, key technologies or access sensitive information. (Source: Kremlin Watch)

Atlantic Council launched DisinfoPortal.org, an interactive online guide to track the Kremlin’s disinformation campaigns abroad.

European External Action Service (EEAS) has launched portal EU vs Disinfo.

Reading recommendations

Prague Manual on how to counter Kremlin’s subversive activities

Hybrid Warfare in the Baltics (RAND Corporation)