Share

Hrvatska 2025 prosperitetna uz mjerljive strukturne reforme

Hrvatska 2025 prosperitetna uz mjerljive strukturne reforme. Centar za javne politike i ekonomske analize smatra da Hrvatska 2025 može otvarati prilike. Zato institucije trebaju stvarati dobar okvir za poduzetničku inicijativu. Stoga CEA ima misiju da razvija racionalna, mjerljiva i inovativna rješenja. Samo tako Hrvatska 2025 može razviti slobodno tržište. Dizajnirali smo javne politike koje precizno prate indikatore svjetskih metodologija konkurentnosti, ekonomske slobode i lakoće poslovanja. Pritom želimo dosezati usporedive zemlje članice EU. Stoga radimo komparativne analize javnih politika zemalja kao što su Češka, Slovačka, Estonija, Litva i Poljska.

Težimo mjerljivom i što objektivnijem praćenju javnih politika za strukturne reforme. Pritom su nam važna su nam 3 temeljna načela: 1.mjerljivost – svaka mjera mora imati svoj točan ili barem okvirni brojčani pokazatelj; 2. objektivnost – javne politike analiziramo kroz pluseve i minuse, umjesto oslanjanja na generaliziranja, populizam, trivijaliziranja i paušalne zaključke, te 3. racionalnost – otvaramo priliku Hrvatskoj za trezveno i ozbiljno sagledavanje provedbe nacionalnog programa reformi. Gledamo pritom i koje strukturne reforme Hrvatskoj sugeriraju MMF i druge međunarodne institucije.

 

Upoznajte CEA projekt Hrvatska 2025.

 

Svi konstruktivni i konkretni prijedlozi za poboljšanja su dobro došli. Stoga nam predložite javne politike za prosperitet Hrvatske.

 

Hrvatska 2025 prosperitetna uz mjerljive strukturne reforme

Država ima svoju ključnu ulogu da stvara jaki institucionalni okvir za zaštitu individualne slobode, otvoreno slobodno tržište i čvrstu nacionalnu sigurnost. Novi javni menadžment je sredstvo za dobro upravljanje resursima poreznih obveznika. Dugoročni put za prosperitet i održivi razvoj mora biti smanjenje javnog sektora sukladno snazi gospodarstva uz oslobađanje stvaralačkog potencijala privatnog sektora. Racionalnija država i konkurentno tržišno gospodarstvo su jedino jamstvo napretka projekta Hrvatska 2025.

CEA je već donijela konkretne prijedloge za flat tax poreznu reformu, porezno rasterećenje rada kroz mirovinsku i zdravstvenu reformu te privatizacije državnih poduzeća.

 

Također, kroz CEA Think Tank Detektor saznajte koji sve geopolitički rizici mogu ugroziti individualne slobode i nacionalnu sigurnost Hrvatske zbog rastuće dezinformacijske aktivnosti.