Share

Methodology of measuring the economic freedom and policy framework

Methodology of measuring the economic freedom and policy framework

Daniel Hinšt – Centre for Public Policy and Economic Analysis (CEA), Vice President

Abstract
The level of economic freedom is measured each year through a unique world methodology. This way, Canadian Fraser Institute has developed a systematic approach to public policies which affect the scope of public expenditure and state assets, level of major taxes, inflation, free trade, business regulation, labor and credit market and other measured areas. Such policy framework can be useful for designing structural adjustments by which enterprises could be freed from excessive involvement and cost of government. Moreover, by reducing and limiting the role of government economic freedom contributes the institutional framework for free market. Finally, economic freedom is closely related to geopolitics.

Keywords
economic freedom, Croatia, Fraser Institute, methodology, public policy, institutional framework, free market, geopolitics

Sažetak
Razina ekonomske slobode svake se godine mjeri putem jedinstvene svjetske metodologije. Na taj je način kanadski Fraser Institute razvio sustavni pristup javnim politikama koje utječu na opseg javne potrošnje i državne imovine, visinu glavnih poreza, inflaciju, slobodnu trgovinu, na regulaciju poslovanja, tržišta rada i kredita te ostala mjerena područja. Takav policy okvir može biti koristan za dizajniranje strukturnih prilagodbi kojima se poduzetnike može osloboditi od prekomjernog utjecaja i troška države. Također, smanjivanjem i ograničavanjem uloge države ekonomske slobode doprinose poboljšanju institucionalnog okvira za slobodno tržište. U konačnici, ekonomske slobode usko su vezane uz geopolitiku.

Ključne riječi
ekonomske slobode, Hrvatska, Fraser Institute, metodologija, javne politike, institucionalni okvir, slobodno tržište, geopolitika

Hrčak ID: 257707; Acta Economica Et Turistica, Vol. 7, No. 1, 2021. – scientific review; Libertas međunarodno sveučilište (Libertas International University)

READ: https://hrcak.srce.hr/257707 (article in English and Croatian) – Methodology of measuring the economic freedom and policy framework / Metodologija mjerenja ekonomske slobode i okvir za javne politike

READ ARTICLE/PROČITAJ ČLANAK (HR/EN)

 

Relevantne CEA analize

Hrvatska 2025

Geopolitika ekonomske slobode kroz nekoliko primjera

Geografija ekonomske slobode govori kako vrijednosti definiraju zemlje

Analiza estonskog modela oporezivanja dobiti