Konkurentnost talenata zahtijeva integrirano upravljanje
Permalink
Featured

Konkurentnost talenata zahtijeva integrirano upravljanje

Konkurentnost talenata zahtijeva integrirano upravljanje Daniel Hinšt – politolog; Centra za javne politike i ekonomske analize (CEA), potpredsjednik Ova je analiza izvorno objavljena na portalu Ekonomski Lab. Svjetski…

Continue Reading →

Neupitan je euroatlantski smjer naše zemlje
Permalink
Featured

Neupitan je euroatlantski smjer naše zemlje

Neupitan je euroatlantski smjer naše zemlje – Daniel Hinšt za Glas Slavonije (Magazin), potpredsjednik Centra za javne politike i ekonomske analize (CEA) Urednik Darko Jerković – intervju objavljen…

Continue Reading →

Comprehensive migration policy learning for improving competitiveness
Permalink
Featured

Comprehensive migration policy learning for improving competitiveness

Comprehensive migration policy learning for improving competitiveness Daniel Hinšt, Vice President of the Centre for Public Policy and Economic Analysis (CEA), participated at the 3rd international scientific conference STATE…

Continue Reading →

Inicijativa tri mora na braniku europske slobode
Permalink

Inicijativa tri mora na braniku europske slobode

Inicijativa tri mora na braniku europske slobode  Matej Hittner, Daniel Hinšt i Mario Guvo (Centar za javne politike i ekonomske analize) Hrvatska je jedna od začetnica Inicijative tri…

Continue Reading →

Sigurnost, energija, obrana – pregled ključnih odluka
Permalink
Featured

Sigurnost, energija, obrana – pregled ključnih odluka

Sigurnost, energija, obrana – pregled ključnih odluka Daniel Hinšt, potpredsjednik Centra za javne politike i ekonomske analize (CEA) Članak je izvorno objavljen na portalu Ekonomski Lab. Na sastanku…

Continue Reading →

Globalni trendovi 2040 – Evo što procjenjuje National Intelligence Council
Permalink
Featured

Globalni trendovi 2040 – Evo što procjenjuje National Intelligence Council

Globalni trendovi 2040 – Evo što procjenjuje National Intelligence Council Daniel Hinšt, Centar za javne politike i ekonomske analize, potpredsjednik Članak je izvorno objavljen na Ekonomskom Labu photo:…

Continue Reading →

Analiza estonskog modela oporezivanja dobiti
Permalink
Featured

Analiza estonskog modela oporezivanja dobiti

Analiza estonskog modela oporezivanja dobiti Matej Hittner, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, poslijediplomski studij; Centar za javne politike i ekonomske analize Predrag Bejaković, Institut za javne financije, Zagreb…

Continue Reading →

Summit za demokraciju prilika je za novi globalni poredak
Permalink

Summit za demokraciju prilika je za novi globalni poredak

Summit za demokraciju prilika je za novi globalni poredak Daniel Hinšt, potpredsjednik Centra za javne politike i ekonomske analize (CEA) Članak je izvorno objavio Ekonomski Lab Ukoliko vam…

Continue Reading →

Rast globalnog rizika za temeljne slobode
Permalink
Featured

Rast globalnog rizika za temeljne slobode

Rast globalnog rizika za temeljne slobode Daniel Hinšt, politolog i magistar europskih studija; potpredsjednik Centra za javne politike i ekonomske analize Članak je izvorno objavljen na portalu Ekonomski…

Continue Reading →

Umjereni napredak konkurentnosti Hrvatske prema IMD
Permalink
Featured

Umjereni napredak konkurentnosti Hrvatske prema IMD

Umjereni napredak konkurentnosti Hrvatske prema IMD Ova je analiza izvorno objavljena na portalu Ekonomski Lab s kojime CEA surađuje Dok poznata globalna izvješća od nedavno bilježe umjereni napredak Hrvatske…

Continue Reading →