Share

Rast kreditiranja na razini Unije je dobar znak za Hrvatsku

Rast kreditiranja na razini Unije je dobar znak za Hrvatsku. Ekonomski optimizam koji je zahvatio Hrvatsku, ukoliko bi izuzeli krizne teme oko Vlade i naše najveće privatne kompanije, prisutan je i na razini Unije.

Petar Vušković, potpredsjednik Centra za javne politike i ekonomske analize

Jedan od pokazatelja ekonomskih aktivnosti i optimizma  je svakako kreditna aktivnost domaćinstva i kompanija.

Kreditiranje kompanija i domaćinstva prema podacima Europske središnje banke (ECB) raste prema stopi višoj od očekivane. Kreditiranje kompanija na razini Unije u ožujku 2017. je poraslo za 2,3%, što je ubrzanje od 1,9% u odnosu na veljaču 2017.

Odobravanje kredita domaćinstvima poraslo je za 2,4% u odnosu na 2,3% iz veljače 2017. Riječ je o najvećoj stopi kreditiranja od 2009. To je dokaz da politika niskih kamatnih stopa na kredite Europske središnje banke odnosno “jeftinog novca” pronalazi put do domaćinstava. Ukoliko se gleda novčana masa u optjecaju (M3), ista je ubrzala na 5,3% u odnosu na veljaču 2017. kada je iznosila 4,7%.

Ovi podaci su važni jer nema rasta ekonomije bez povećanih investicija, a investicija nema bez odobravanja kredita (novca). Povećana aktivnost odobravanja kredita dobra je za građane, kompanije, banke te ekonomiju u cijelosti.