Share

Rumunjska prestigla Hrvatsku

Rumunjska je prestigla Hrvatsku prema ekonomskom standardu po stanovniku. Prema podacima Eurostata Hrvatska je pala, a Rumunjska porasla na 58% prosječnog standarda EU. Sada je samo Bugarska u EU iza Hrvatske i to ne tako daleko.

Samo nas ekonomska sloboda vodi u prosperitet. Rumunji su se pokazali kao majstori pretjecanja – barem Hrvata.

Rumunjska je sustavno radila na tržišnim reformama. Jasni su i podaci kanadskog Fraser Instituta, prema izvješću o ekonomskoj slobodi.

Što je Rumunjska napravila?

Rumunjsko sustizanje čak i Sjedinjenih Američkih Država niti približno ne govori o sustizanju u kvaliteti i standardu života. Ipak, Rumunjska otvorila put rasta (te je jedna od najbrže rastućih država članica EU – 3,7% u II. tromjesečju 2015.).

Javna potrošnja i porezi se smanjuju. Porez na dohodak je 16%, a opterećenje temeljem socijalnih doprinosa komparativno nije visoko, pa je ukupno porezno opterećenje radnika relativno nisko. Pravosudna poboljšanja i velike antikorupcijske akcije bili su uvjet za pristupanje u EU. Novac je stabilan zbog umjerene inflacije. Država je liberalizirala tržišta kapitala i banaka te su uklonjene restrikcije prema stranim bankama i kamatama. Rumunjsko financijsko tržište i bankarski sektor potpuno su ekonomski slobodni. Tržište rada je fleksibilizirano, pogotovo u području otpremnina. Provodi se deregulacija gdje postoji veliki prostor za oslobađanje poslovnog sektora od prekomjernih opterećenja i dozvola.

Eto recepta za Hrvatsku.