Slobodno tržište stvara poduzetničku inicijativu. Centar za javne politike i ekonomske analize kroz projekt Hrvatska 2025 zagovara više konkurentnosti i ekonomske slobode i lakoće poslovanja. Stoga saznajte kako CEA think tank fitness analitika dizajnira mjerljiva fitness rješenja kroz projekt Hrvatska 2025. Pritom znamo da Hrvatska može biti prosperitetna kao Češka, Slovačka, Estonija, Litva i Poljska.

CEA praktično zagovara klasični liberalizam i ordoliberalizam tako dizajnira mjerljive javne politike koje su dokazano potaknule prosperitet danas razvijenih zemalja, prije svega iz Europe i Sjeverne Amerike. Zato CEA zagovara razvoj sustava vrijednosti koji postoji u zemljama transatlantskog svijeta. CEA ne prihvaća bi koji oblik ekstremne i populističke ideologije ili političke represije nad slobodom svakog pojedinca.

Što radi Centar za javne politike i ekonomske analize?

CEA vodstvo

Predsjednik: Petar Vušković

Potpredsjednici: Daniel Hinšt i Filip Galić

Članovi Izvršnog odbora: Milan Deskar Škrbić, Matej Hittner, Igor Sokolar i Marijana Babić

CEA se financira iz godišnjih članarina, projektnih grantova think tankova (Atlas) i donacija pojedinaca.

Slobodno tržište stvara poduzetničku inicijativu

CEA kroz stvara konkretna mjerljiva rješenja kako da Hrvatska 2025 poveća konkurentnost i ekonomske slobode na temelju preciznih indikatora svjetskih metodologija (fitness rješenja).

Vizija: Hrvatska 2025 može postati zemlja otvorenih prilika u kojoj institucije stvaraju dobar okvir za poduzetničku inicijativu radišnih produktivnih pojedinaca.

Misija: Razvijamo racionalna, mjerljiva i inovativna rješenja kojima Hrvatska 2025 kroz slobodno tržište stvara poduzetničku inicijativu.

Vrijednosti: Radna etika, produktivnost, vrednovanje talenata, natjecanje, otvorenost, racionalnost, kvaliteta, inovativnost, internacionalizacija.

Saznajte koja fitness rješenja zagovara Centar za javne politike i ekonomske analize

 

 

ZA INDIVIDUALNE SLOBODE I VIŠE SIGURNOSTI

 • zaštita temeljnih prava svakog čovjeka na život, privatno vlasništvo i individualne slobode (klasični liberalizam).
 • vjerska tolerancija, sloboda savjesti, mišljenja i izražavanja – dok se ne ugrožavaju slobode i sigurnost drugih osoba.
 • sloboda govora i izražavanja.
 • seksualne slobode svakog pojedinca.
 • održiva imigracija potpuno integrirana u ustavni poredak koji vrednuje individualne slobode.
 • čvrsta radna etika i individualna odgovornost.
 • vladavina prava, zakon i poredak te ustavna ograničenja političke moći.
 • ulaganja u obranu i jačanje nacionalne sigurnosti.
 • uloga Hrvatske Europskoj uniji i transatlantska sigurnost kroz NATO.
 • proširenje euroatlantske integracije prema istoku.

ZA MANJI TERET NA POREZNE OBVEZNIKE

ZA KVALITETNU JAVNU SLUŽBU

ZA VIŠE TRŽIŠNE KONKURENCIJE

 • model fleksigurnosti za slobodno tržište rada i bolju privremenu podršku nezaposlenima.
 • privatizacije gotovo svih javnih poduzeća (osim voda, šuma i infrastrukture)
 • više izbora na tržištu.
 • otvaranje mogućnosti za slobodu izbora osiguranja, uz osiguranje pomoći potrebitima.
 • ukidanje zabrane prostitucije i kanabisa.
 • vaučeriza slobodu izbora obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih usluga, umjesto visokih troškova i dugova koje stvara postojeća država blagostanja.
 • dualni sustav obrazovanja i razvoj vještina za digitalno tržište.

Pratite nas preko Facebook.

Think tank partnerstvo s organizacijama koje znaju da slobodno tržište stvara poduzetničku inicijativu

Ekonomski lab – Arhivanalitika, Hrvatska

Prvi plan, Hrvatska

Lipa – Udruga poreznih obveznika, Hrvatska

Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Njemačka

European Values, Češka

Fraser Institute, Kanada

Atlas Economic Research Foundation, SAD

Lithuanian Free Market Institute, Litva

Texas Public Policy Foundation, SAD

Heritage Foundation, SAD

Timbro, Švedska

Hayek Institut & Austrian Economics Center, Austrija

Libek, Srbija

Multi, BiH

Slobodno tržište stvara poduzetničku inicijativu – CEA javni info

Indeks ekonomske slobode blago raste, ali problem ostaje

Hrvatska nešto bolja na ljestvici ekonomskih sloboda

Santini i Vušković za net.hr o utjecaju minimalca na gospodarstvo

Treba revidirati povlaštene mirovine i dodatno ubrzati dob umirovljenja

Mirovinska reforma treba uzeti i povlaštene mirovine

Velika analiza porezne reforme: ovaj Centar nudi rješenja zbog kojih biste odmah mogli osjetiti pozitivne pomake

CEA predlaže ambiciozniju poreznu reformu u 8 točaka

Treba uvesti flat tax – jednaki porez za sve

Za Hrvatsku je ovo revolucionarna ideja: porez bi plaćali samo bogatiji a i njima bi bilo lakše

Neoporezivih 5000 kuna i flat tax bi svi osjetili

Dramatičan apel stručnjaka (CEA smjernice za reformu zdravstva)

Oslobodimo tržište spolnih usluga od represivnog zakona

Ako želi naprijed Hrvatska treba početi rezati administraciju i proračun te dubinsku reformu mirovinskog i zdravstvenog sustava

Javna poduzeća su ukruhnička omča gospodarstvu

Naplata potraživanja predstavlja velik pothvat za poduzeća

Ukinimo pristojbe biljege izložimo u filatelističke muzeje 

Reforma javne uprave – 1. dio, 2. dio, 3. dio

Birokracija guši ekonomiju

Poduzetnički apsurdistan

Ukinite predujam poreza na dobit, zašto bi poduzetnici beskamatno kreditirali državu?

Ukinite predujam poreza na dobit, šteti poduzetnicima

Financiranje školovanja vaučerima

Hrvatska 81. po ekonomskoj slobodi

Hrvatskoj trebaju liberalne reforme: Regulacije najviše sprječavaju konkurentnost

Hrvatska se nalazi na 70. mjestu u svijetu glede ekonomske slobode

Koliko imamo neoliberalnog kapitalizma: Hrvatska se nalazi na 70. mjestu u svijetu po ekonomskoj slobodi

Neoliberalne reforme i razlozi švedskog prosperiteta

Zašto Njemačka i Austrija imaju nisku nezaposlenost mladih?

Debata: Uloga države u gospodarstvu