Konkurentnost talenata zahtijeva integrirano upravljanje
Permalink
Featured

Konkurentnost talenata zahtijeva integrirano upravljanje

Konkurentnost talenata zahtijeva integrirano upravljanje Daniel Hinšt – politolog; Centra za javne politike i ekonomske…

Continue Reading →

Neupitan je euroatlantski smjer naše zemlje
Permalink
Featured

Neupitan je euroatlantski smjer naše zemlje

Neupitan je euroatlantski smjer naše zemlje – Daniel Hinšt za Glas Slavonije (Magazin), potpredsjednik Centra…

Continue Reading →

Comprehensive migration policy learning for improving competitiveness
Permalink
Featured

Comprehensive migration policy learning for improving competitiveness

Comprehensive migration policy learning for improving competitiveness Daniel Hinšt, Vice President of the Centre for…

Continue Reading →

Inicijativa tri mora na braniku europske slobode
Permalink

Inicijativa tri mora na braniku europske slobode

Inicijativa tri mora na braniku europske slobode  Matej Hittner, Daniel Hinšt i Mario Guvo (Centar…

Continue Reading →

Sigurnost, energija, obrana – pregled ključnih odluka
Permalink
Featured

Sigurnost, energija, obrana – pregled ključnih odluka

Sigurnost, energija, obrana – pregled ključnih odluka Daniel Hinšt, potpredsjednik Centra za javne politike i…

Continue Reading →

Globalni trendovi 2040 – Evo što procjenjuje National Intelligence Council
Permalink
Featured

Globalni trendovi 2040 – Evo što procjenjuje National Intelligence Council

Globalni trendovi 2040 – Evo što procjenjuje National Intelligence Council Daniel Hinšt, Centar za javne…

Continue Reading →

Summit za demokraciju prilika je za novi globalni poredak
Permalink

Summit za demokraciju prilika je za novi globalni poredak

Summit za demokraciju prilika je za novi globalni poredak Daniel Hinšt, potpredsjednik Centra za javne…

Continue Reading →

Rast globalnog rizika za temeljne slobode
Permalink
Featured

Rast globalnog rizika za temeljne slobode

Rast globalnog rizika za temeljne slobode Daniel Hinšt, politolog i magistar europskih studija; potpredsjednik Centra…

Continue Reading →

Umjereni napredak konkurentnosti Hrvatske prema IMD
Permalink
Featured

Umjereni napredak konkurentnosti Hrvatske prema IMD

Umjereni napredak konkurentnosti Hrvatske prema IMD Ova je analiza izvorno objavljena na portalu Ekonomski Lab s…

Continue Reading →

Hrvatski indeks ekonomske slobode ipak raste
Permalink

Hrvatski indeks ekonomske slobode ipak raste

Hrvatski indeks ekonomske slobode ipak raste – Daniel Hinšt, potpredsjednik Centra za javne politike i ekonomske…

Continue Reading →