Share

Vušković o inflaciji i nestašicama

Izjava za net.hr od 15. veljače 2022. godine:

“Podaci su stari zbog vremenskog jaza u prikupljanju i obradi podataka. Inflacija je sada na strani ponude i potražnje. Riječ je o općoj inflaciji. Stvorena je inflacijska atmosfera. Smatra se da je u redu podići cijenu“.. Psihološko dizanje cijena je sada ključna varijabla koja dovodi do rasta cijena. To smo željeli izbjeći. Nismo uspjeli. Sada smo u opasnoj zoni.. Trebalo je ranije preventivno djelovati, sada moramo korektivno. Očekujem brzu reakciju Vlade, a potom ukoliko je potrebno i mjere monetarne vlasti.“

Vušković objašnjava kako stabilizacija tržišta sada ovisi o drugim faktorima koji nisu u našoj domeni. “To su sve vanjski rizici. U prvom redu potencijalni rat Rusije i Ukrajine, novi sojevi virusa i kibernetički napadi na velike multinacionalne kompanije koje kotiraju na burzama. Više nego ikada je potrebno osigurati zdrave stope ekonomskog rasta. To ćemo uspjeti ukoliko izbjegnemo navedene rizike. Tada će i inflacija biti zaustavljena, a potom i u drugoj polovici 2022. tržište bi se trebalo stabilizirati..“

„Države EU-a sada imaju samo devet posto globalnog tržišnog udjela proizvodnje poluvodiča, a cilj plana je povećanje na 20 posto do 2030. godine. Pošto se očekuje da će se i proizvodnja na globalnom tržištu udvostručiti u isto vrijeme, plan predviđa četverostruko povećanje trenutne proizvodnje EU-a. Da je to dobar strateški potez EU.. Ukoliko uspijemo osigurati autarkičnost proizvodnje čipova, Europa više neće biti ovisna o čipovima iz azijskih zemalja. Nestašice čipova bi potom nestale, a Europa bi mogla zadovoljiti potrebe domaćih proizvođača koji su u visokoj tehnologiji. Čipovi i elektronički sklopovi se svugdje ugrađuju, ne samo u automobilskoj industriji već i u računalima, televizorima te ostalim uređajima koje koristimo u svakodnevnoj upotrebi.“