Share

Započinje sustavno rezanje troškova gospodarstvu

Započinje sustavno rezanje troškova gospodarstvu. Vlada želi osloboditi potencijal privatnom sektoru za stvaranje vrijednosti i novih radnih mjesta. Pokreće se rezanje administrativnih troškova gospodarstvu za 1,5 milijardi kuna. Započinje cjelovita reforma poslovne klime koja jamči jeftinije i jednostavnije poslovanje, uz lakši pristup tržištu usluga. Cilj je rasteretiti gospodarstvo od prekomjerne administracije te ju učiniti jednostavnijom i jeftinijom nego što je danas. Vlada ovom reformom na inicijativu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta započinje sustavno međuresorno raščišćavanje propisa, birokracije i administrativnih zahtjeva te sprječavanje novih.

Prezentacija – primjeri rasterećenja

Uštede će poslovnom sektoru ostaviti više vremena i novaca za daljnji razvoj poslovanja, ulaganja i zapošljavanje. Liberalizacijom tržišta profesionalnih i poslovnih usluga povećati će se konkurencija. Područja pojeftinjenja i pojednostavljenja poslovanja koja donosi Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva su zaštita na radu, sanitarni i zdravstveni uvjeti, pokretanje poslovanja, energetska učinkovitost u gradnji, trgovina i posredovanje u prometu nekretnina.

Sastavni dio ovog paketa kojime započinje sustavno rezanje troškova gospodarstvu je i aktiviranje povjerenstva za smanjenje i ukidanje neporeznih davanja. Registar neporeznih davanja će se ažurirati te će se potom utvrditi popis neporeznih davanja čija će se vrijednost na razini svake godine smanjiti za minimalno 30% ili ukinuti.

Ujedno, također na inicijativu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Vlada pokreće razvoj brzih e-usluga za pokretanje poslovanja i e-dozvola za pristup tržištu usluga u nizu sektora, bez papira i biljega. E-usluge će biti dostupne putem već uspostavljene Jedinstvene kontaktne točke za usluge psc.hr. Time započinje sustavno rezanje troškova gospodarstvu kroz digitalizaciju administrativnih procesa. Time se štedi barem 70% vremena i novca na traženje informacija o pokretanju poslovanja i ispunjavanje formalnih obveza.

Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva sadrži ukupno 104 reformske mjere već dogovorene s resorima za provedbu do kraja 2017, nastavno na 34 već provedene mjere tijekom izrade ovog plana. Tijekom 2017. godine će se proširiti paket za pojeftinjenje poslovanja i smanjenje prevelike reguliranosti propisa.

Dokumenti Vlade kojima započinje sustavno rezanje troškova gospodarstvu:

 1. Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva
 2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za smanjenje i ukidanje neporeznih davanja
 3. Zaključak o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti – jamči brzo e-pokretanje posla dostupno na jednom mjestu

Više informacija zajedno s prezentacijom konkretnih primjera kako započinje sustavno rezanje troškova gospodarstvu donosi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Standard Cost Model (SCM) – koliko je do sada izmjereno troškova i koliko se režu birokraciji-štede privatnom sektoru?

rezultati-scm

Primjeri pojeftinjenja poslovanja kroz sljedeće uštede:

Zaštita na radu (2 – 4 kvartal 2017)

 • putem e-obrasca poduzetnici će moći samostalno izrađivati procjene rizika, bez potrebe plaćanja skupe vanjske usluge (ušteda: 500 milijuna kuna)
 • upola se smanjuju trajanje i cijena usavršavanja radnika za zaštitu na radu (ušteda: 230 milijuna kuna)
 • pojednostavljuje se i digitalizira postupak prijave gradilišta inspektoratu rada,vrijeme se smanjuje sa 16 sati na 15 minuta, bez ispunjavanja tiskanice (ušteda: 9 milijuna kuna)
 • smanjuje se trošak edukacije osoba zaduženih za pružanje prve pomoći, tako što će u djelatnostima nižeg rizika biti dovoljna 1 osposobljena osoba za 50 radnika umjesto za 20, kao do sada (ušteda: 61 milijuna kuna)
 • pojednostavljuje se vođenje registra radnika za poslodavce u nizu sektora – poslovne usluge, ICT, trgovina, nekretnine, financije (ušteda: 30 milijuna kuna)
 • upola se smanjuju vrijeme i trošak izrade dokumentacije o procjeni rizika u zaštiti na radu (ušteda: 241 milijuna kuna)

→zbog smanjenih obveza 29% manji administrativni trošak

Sanitarni i zdravstveni uvjeti (1 kvartal 2017)

 • sanitarni i zdravstveni pregledi 1 godišnje, umjesto 2 puta (ušteda: 83 milijuna kuna)
 • upola se skraćuje vrijeme predavanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica sa 25 na 12 sati (ušteda: 9 milijuna kuna)
 • oko 15.000 radnika koji rade u prometu originalno zapakiranih sredstava za održavanje osobne higijene više neće morati prolaziti sanitarne i zdravstvene preglede (ušteda: 7 milijuna kuna)
 • smanjuje se naknada sa 250 na 70 kuna za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta stručne spreme i drugih uvjeta za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

 → zbog smanjenih obveza 44% manji administrativni trošak

Stiže brže e-pokretanje poslovanja

Vlada je na inicijativu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pokreće razvoj brzih i jednostavnih e-usluga za pokretanje posla i e-dozvola za pristup tržištu usluga u nizu sektora, bez papira i biljega. E-usluge će biti dostupne putem već uspostavljene Jedinstvene kontaktne točke za usluge psc.hr. Time se potiče se daljnja digitalizacija administrativnih procesa te štedi barem 70% vremena i novca na traženje informacija o pokretanju poslovanja i ispunjavanje formalnih obveza.

 • Otvaranje d.o.o. i j.d.o.o. (4 kvartal 2017)
 • trgovačka društva će se moći osnivati elektronički, bez bilježničke ovjere
 • neće trebati izraditi pečat (ušteda: 6 milijuna kuna)
 • ukida se praksa dokazivanja odabranog naziva društva na EU jeziku preslikom iz rječnika stranih riječi (ušteda: 2 milijuna kuna)
 • prva prijava Poreznoj upravi i za obvezna socijalna osiguranja elektroničkim putem (ušteda: 4 milijuna kuna)
 • elektroničko otvaranje poslovnog računa u bankama (ušteda: 2 milijuna kuna)

zbog digitalizacije otvaranja d.o.o./j.d.o.o. 76% manji administrativni trošak

 • Otvaranje obrta (2 kvartal 2017)
 • potiče se registracija obrta kroz uslugu e-Obrt putem e-Građani (nema više papira)
 • neće trebati izraditi pečat (ušteda: 2 milijuna kuna)
 • prva prijava obrtnika Poreznoj upravi i za obvezna socijalna osiguranja elektroničkim putem (ušteda: 1 milijun kuna)
 • elektroničko otvaranje poslovnog računa u bankama

 → zbog digitalizacije otvaranja obrta 41% manji administrativni trošak

 Trgovina i posredovanje u prometu nekretnina (4 kvartal 2017)

 • uvodi se e-dozvola za trgovce, čime se vrijeme za ispunjavanje formalnosti oko minimalnih tehničkih uvjeta skraćuje za barem 70% (ušteda: 16 milijuna kuna)
 • uvode se e-dozvole za agente i posrednike u prometu nekretnina (ušteda: 1 milijun kuna)
 • snižava se cijena ispita za promet nekretnina sa 1500 na 1100 kuna (ušteda: 1 milijun kuna)

Mjere koje olakšavaju poduzetništvo i trgovinu

 • jednostavnije evidentiranje radnog vremena (1 kvartal 2017)
 • oslobođenje članova uprava i izvršnih direktora trgovačkih društava obveze da sami sebi blokiraju račun pri FINA-i zbog neisplate plaće na vrijeme (1 kvartal 2017)
 • elektroničko plaćanje pristojbi, bez obveze kupnje državnih biljega (1 kvartal 2017)
 • od poduzetnika se neće tražiti podatke koje država već ima (npr. izvodi iz registara i sl.)
 • revizija i sniženje visina javnobilježničkih naknada (4 kvartal 2017)
 • preispitati mogućnost oslobođenja e-trgovine i e-poslovanja od fiskalizacije (4 kvartal 2017)

 Energetska učinkovitost u gradnji (1 kvartal 2017)

 • preporučeno 58-postotno sniženje cijena izobrazbe za energetsko certificiranje u području gradnje sa 4000 na 1700 kuna (ušteda: 9 milijuna kuna)

→zbog smanjenih obveza 20% manji administrativni trošak

Primjeri liberalizacije tržišta profesionalnih usluga:

 Auto škole (1 kvartal 2017)

 • ukida se ograničenje broja novoosnovanih autoškola po županiji ovisno o procjeni države (auto škole će se osnivati prema tržišnim uvjetima)
 • ukida se fiksna tarifa nastavnog sata u autoškoli
 • ukida se propisivanje starosti autobusa kao uvjet da bude korišten za pohađanje vožnje (kriterij će biti tehnička ispravnost)

 Revizija (1 kvartal 2017)

 • ukida se vremensko ograničenje trajanja ovlaštenja revizora
 • smanjenje obveze prethodne prakse za revizore sa 6 na 3 godine
 • ovlašteni samostalni revizor može osnovati više revizorskih ureda
 • 30% niže cijene stručnih ispita i obveznih članarina za revizore i porezne savjetnike

 Odvjetništvo (3 kvartal 2017)

 • ukidanje minimalne fiksne tarife za izvansudske odvjetničke usluge pravnog savjetovanja i davanja mišljenja
 • ukidanje ograničenja marketinga odvjetnika