Politolozi rade posao za reforme
Permalink
Featured

Politolozi rade posao za reforme

Politolozi rade posao za reforme. Politolozi analiziraju kako institucije dizajniraju i provode javne politike kroz…

Continue Reading →

ISO norma 27001 – temelj za sigurnost informacija u javnoj upravi
Permalink

ISO norma 27001 – temelj za sigurnost informacija u javnoj upravi

ISO norma 27001 je temelj za sigurnost informacija u javnoj upravi, pogotovo u e-upravi koja…

Continue Reading →

Upravljanje kvalitetom kao konkurentska prednost
Permalink

Upravljanje kvalitetom kao konkurentska prednost

Upravljanje kvalitetom kao konkurentska prednost – ključan je faktor uspjeha. U današnjem svijetu velikih i…

Continue Reading →