Share

Europska komisija – Izvješće za Hrvatsku 2016.

Europska komisija donosi Izvješće za Hrvatsku 2016. – S detaljnim preispitivanjem sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža. Kroz Europski semestar Europska komisija koordinira i potiče dizajn i provedbu reformskih javnih politika s državama članicama EU. Europska komisija kroz Izvješće za Hrvatsku 2016. donosi preciznu analizu hrvatskih makroekonomskih neravnoteža. Mogu se vidjeti i vrlo bolne činjenice iza kojih stoje određeni (para)birokratski partikularni interesi, koji se često predstavljaju kao “javni interes”.

Temeljem analize, Hrvatska donosi nacionalni program reformi. Izvješće za Hrvatsku 2016. je prilika da se definiraju novi prioriteti javnih politika u Hrvatskoj i počnu provoditi ozbiljne institucionalne reforme. Izvješće Europske komisije trebalo bi biti prvoklasno štivo već u srednjim školama (a pogotovo na fakultetima), u svim političkim strankama, tijelima javne uprave i drugih dionicima koji utječu na upravljanje promjenama u društvu. Samo uz novi mentalitet možemo stvarati bolje odluke i mjere koje će poboljšati kvalitetu institucija i time stvoriti bolje prilike za stvaranje vrijednosti. Izvješće Europske komisije je zapravo poticaj da Hrvatska završi svoju tranziciju prema tržišnom gospodarstvu. I kad se to dogodi, reforme će  ostati stalni izazov kako bi država izgradila okvir za slobodnije poslovanje, s manje prepreka i tereta koje je uzrokovala prekomjerna birokracija. CEA se zalaže za povećanje tržišne slobode, sustavnu deregulaciju i snažno rezanje birokracije, kako bi država bila što manja i efikasnija. Prekomjerni fiskalni, parafiskalni i regulatorni nameti i tereti nisu opravdani jer ozbiljno narušavaju slobodu tržišta i prilike za stvaranje vrijednosti. Zato smatramo da država treba dati svoj maksimum da se potakne nesputana i slobodna poduzetnička inicijativa.