Share

Petar Vušković u emisiji Funkcioniranje javne uprave u Hrvatskoj

Predsjednik Centra za javne politike i ekonomske analize Petar Vušković gostovao je u emisiji Argumenti Hrvatske katoličke mreže. Tema je bila „Funkcioniranje javne uprave u Hrvatskoj“. Ostali gosti u emisiji su bili sveučilišni profesor Ivan Koprić te ekonomski analitičar Damir Novotny.

Petar Vušković  naglasio je da se na javnu upravu treba gledati kao sustav s nizom ekonomsko-pravnih varijabli (decentralizacija, alokacija novca, digitalizacija, EU fondovi, javna nabava, zakoni i propisi, zapošljavanje itd.). Upravo one čine sustav javne uprave kompleksnim. Fokus treba staviti na mjerenje i efikasnije na državnoj i lokalnoj razini.

Petar Vušković je istaknuo i neke pozitivne primjere javnog upravljanja jedinica lokalne samouprave: digitalni grad Bjelovar, grad partner investicijama Sveta Nedelja, smart city Supetar s povućenih 50 milijuna kuna za projekte digitalizacije. Dobre lokalne politike mogu biti pokretač razvoja. Istaknuo je i neke dobre prakse javnog upravljanja u Estoniji koja se uzima kao ideal javne uprave.

Decentalizacija znači bolju i pravedniju alokaciju novca. Idealno bi bilo alocirati novac s 90% državna razina i 10% lokalna samoupra na omjer 80/20%, ili doći do europskog prosjeka omjera 70/30%. Novac mora dolaziti brže do onih koji mogu lakše prepoznati potrebe građana. Država je stvorena za građane, a ne građani za državu, zaključio je Vušković.