Share

Podrška kurikularnoj reformi kao i slobodi izbora obrazovnih usluga

Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA) pruža podršku kurikularnoj reformi. Razumijemo situaciji u kojoj se našao cijenjeni Boris Jokić. Malo je onih koji su spremni hrabro voditi reforme. Znamo da je s razlogom dao poruku odgovornima.

Pitamo se tko su ti otpornici i interesenti kojima odgovara zakočenje procesa – neka se jave. Izražavamo žaljenje što je jedna od rijetkih sustavno pokrenutih reformi podlegla partikularnim interesima određenih skupina interesenata kojima je cilj uspostaviti monopol u obrazovanju.

CEA zagovara i slobodno tržište u obrazovanju. Smatramo da svatko za sebe treba birati kakvu obrazovnu uslugu želi. Uloga države je stvoriti temeljni kurikulum  prilagođen razvoju konkurentnog tržišnog i digitalnog gospodarstva, s mnogo izbora kurikuluma. Dualni model obrazovanja je također bitna karika kako bi se smanjivala nezaposlenost. Još važnija uloga države je stvoriti novi regulatorni okvir za socijalno pravedno tržišno natjecanje i financiranje obrazovnih usluga putem vaučera. Neka svatko ima pristup obrazovanju i neka svatko bira kakvo obrazovanje želi.

Prava kurikularna reforma nije do sada provedena upravo zbog nelojalne konkurencije države u pružanju obrazovnih usluga. Država je razvila rigidan sustav obrazovanja koji se temelji na nelojalnoj konkurenciji i suhoparnoj faktografiji, umjesto poticanja istraživačkih, kreativnih i digitalnih vještina. Visoka nezaposlenost nam govori da se obrazovni sustav teško prilagođava potrebama tržišta rada, izazovima razvoja građanskog otvorenog društva, tržišnog digitalnog gospodarstva i tehnološkog napretka.

Država politikantskim i ideološkim monopoliziranjem obrazovnog sustava dodatno guši mogućnosti istog i gasi svaku nadu da u Hrvatskoj stasaju generacije kvalitetno obrazovanih mladih ljudi koji će biti konkurentni i na svjetskom tržištu rada.