Share

Podržimo slobodu govora zdravstvenih djelatnika

Vezano za medijske napise o troje doktora koji su dobili opomene pred otkaz jer su progovorili o nedostatku zaštitne opreme u hrvatskim bolnicama uslijed krize izazvanom bolešću COVID-19, Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA) ističe sljedeće.

Opomena pred otkaz je mjera koja se izdaje uslijed kršenja pravila poslodavca i radnih obaveza propisanih ugovorom o radu te pravilnikom o radu, a posljedica je skrivljenog ponašanja samog radnika.

Iako CEA ne raspolaže konkretnim detaljima o opomenama pred otkaze trima liječnicima, te ni na koji način ne može zauzimati stajalište o opravdanosti istih, važno je za istaknuti kako krizni menadžment u ovoj situaciji mora biti na visokoj razini, te kako sve institucije, a pogotovo zdravstvene ustanove, moraju u kriznim vremenima pokazati mogućnost snažnog upravljanja. To uključuje i razmatranje kritika ili prijedloga svojih djelatnika, pogotovo vezanih za trenutno najvažniji resurs, a to je zaštitna oprema. Uostalom, važan segment svake demokratske države je sloboda govora, kao i zaštita prijavitelja nepravilnosti.

U tom kontekstu CEA ističe da postoji Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji je upravo uveden kao mehanizam zaštite svih radnika, neovisno o hijerarhijskom položaju. Dakle, navedeni zakon koji mora štititi radnike ukoliko ukažu ne samo ne nezakonitosti, već i na nepravilnosti ili postojeće probleme u zdravstvenom sustavu. Bilo kakvo nepoštivanje zakonskih prava takvih prijavitelja može značajno smanjiti povjerenje u sposobnost sustava da štiti slobodu govora kao temeljnu ustavnu vrijednost. Time se dovodi u pitanje i mogućnost adekvatnog upravljanja ovom krizom obzirom da su povratne informacije djelatnika ključne za dobro upravljanje.

Zato prestanimo s ograničenjima i uživajmo slobodu govora.