Share

Procjene učinaka propisa su ključne za gospodarstvo

Procjene učinaka propisa su ključne za gospodarstvo. Stvaranje pozitivne regulatorne klime je imperativ za gospodarstvo.

Petar Vušković, potpredsjednik Centra za javne politike i ekonomske analize

Jednostavniji propisi, administrativna rasterećenja te sniženja neporeznih davanja moraju biti temelj modernog javnog menadžmenta i povećanja konkurentnosti. Unaprijeđen je zakonodavni okvir koji će omogućiti procjenu učinaka propisa na malo gospodarstvo. Do sada je analiziran učinak okvirno samo 10-ak posto zakona. Sada će se provoditi procjene učinaka svih zakonskih i podzakonskih akata na malo gospodarstvo. Dobre prakse mjerenja troškova propisa Standard Cost Model (SCM) metodologijom pokazale su značajne rezultate već provedenih administrativnih rasterećenja (uz ona koja tek dolaze), što se vidi kroz Nacionalni program reformi 2017.

Sve ono što se može mjeriti time se može upravljati. Sve ono čime upravljamo to možemo i unaprjeđivati. Tako je i s kvalitetom propisa.

 1 2