Share

Eurostat podaci o ekonomskom standardu regija

Eurostat je 5. ožujka 2020. objavio podatke o razini razvijenosti, odnosno ekonomskog standarda europskih regija. Konkretno, gleda se BDP po stanovniku i BDP po stanovniku u paritetu kupovnog standarda (PPS) koji se odnose na 2018. godinu. Pritom se gleda iznos u eurima i odnos prema EU-27 (bez UK) prosjeku 100.

Hrvatska je na 63% EU prosjeka prema BDP-u po stanovniku u paritetu kupovne moći, a na 72% EU prosjeka prema BDP-u po zaposlenoj osobi. Rumunjska je prema prvom pokazatelju pretekla Hrvatsku (na 66%), ali prema drugom je sa 69% ispod Hrvatske. To je zbog niže stope zaposlenosti u Hrvatskoj.

Najviši ekonomski standard imaju Luksemburg, južni i istočni dio Irske, Brisel, Hamburg i Prag.

U državama Srednje i Istočne Europe visoki standard imaju glavni gradovi Prag, Bratislava, Varšava, Budimpešta i Bukurešt. Oni se ističu kao male točke, dok su države kojima pripadaju još ispod EU prosjeka.

S druge strane, najniži ekonomski standard ima francuska regija Mayotte (30%) te bugarske regije (34-36%). Petina EU stanovništva živi u 57 regija čiji standard ne prelazi dvije trećine EU prosjeka.

Ipak, Eurostatovo izvješće uzima u obzir i razliku između BDP-a po stanovniku i BDP-a po zaposlenom. Uzimajući u obzir ovaj posljednj pokazatelj, Luksemburg se spušta s 263 na 165% EU prosjeka, Prag sa 192 na 121, Budimpešta sa 145 na 75, a Bratislava na teko nešto više od EU prosjeka. Istovremeno, francuska regija Mayotte se diže s 30% BDP-a po stanovniku na 79% BDP-a zaposlenom u odnosu na EU prosjek. Ovdje je razlog mnoštvo stanovništva do 15 godina starosti, a radna snaga se mjeri od 15 godina.

Kada se pogledaju razlike u statističkim regijama mogu se vidjeti velika odstupanja unutar država glede ekonomskog standarda. Primjerice, Rumunjska je blago prestigla Hrvatsku zbog snage Bukurešta i Transilvanije.

Eurostat nudi i poveznicu na podatke o stopama zaposlenosti u 2018. Najviše stope bile na Islandu (86,5%), središnoj Švicarskoj (85,9%), finskom Alandskom otočju (85,1%) te u Bavarskoj i Tubingenu.

Velike su razlike u stopama zaposlenosti među zemljama. U Italiji, južna Sicilija je na svega 44%, a sjeverni Bolzano/Bozen na 89%. U Francuskoj, Majotte je na 40,8%, a Rhône-Alpes na 75,2% (regija koja graniči sa Švicarskom i Italijom, gdje je grad Lyon).

Detaljne podatke za sve statistike regije daje EUROSTAT.

Konkretne odgovore kako Hrvatska 2025 može postiži ubrzani rast nudi CEA projekt.