Share

Kurikularna reforma treba stvoriti prosperitetnu Hrvatsku

Kurikularna reforma treba stvoriti prosperitetnu Hrvatsku. Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA) zalaže se za kurikularnu reformu koja je već započeta pa prekinuta. Pritom naglašavamo važnost kontinuiteta. Ono što eventualno treba korigirati i poboljšati, treba svakako podržati. Ipak, ne može se podržati pokušaj proguravanja ultra“konzervativne“ klerikalne agende kojom se na kozmetički način zaobilazi proces reforme koji je već započet. Također, ne podržavamo niti jednostrano proguravanje ultra“progresivne“ agende. CEA je za sredinu, bez ideologiziranja u krajnosti.

Kurikularna reforma u uvjetima liberalne demokracije mora biti otvoren i uključiv proces za dionike različitih mišljenja, uvjerenja, stavova i svjetonazora – socijaldemokratskih, progresivnih, liberalnih, konzervativnih i dr. Ističemo pritom kako je važno da svi dionici drže do umjerenih pozicija i spremnosti na nacionalni konsenzus oko ovog važnog pitanja.

Nažalost, svjedoci smo još jednog u nizu pokušaja da loše dizajnirani „svjetonazorski“ sukobi lijevih i desnih populista igraju ispred budućnosti ove zemlje. Takvi populisti nastoje nametnuti svoj „svjetonazor“ kao dominantni nad kurikulumom. Zato Centar za javne politike i ekonomske analize ne može stati na bilo koju od dominantnih strana ukoliko zagovaraju radikalnije „ideološke“ stavove.

Centar za javne politike i ekonomske analize se okviru projekta „Poduzetnička inicijativa“ zalaže za razvoj novog sustava vrijednosti u društvu. Obrazovni sustav je temeljna razvojna poluga svakog sustava vrijednosti. O sustavu vrijednosti ovisi i demografska sudbina Hrvatske. Trenutni obrazovni sustav, kao i prepirke oko još nezapočete reforme, samo su poticaj na nastavak iseljavanja. Ljudi prirodno idu tamo gdje im je bolje, a to dominantno znači odlazak u vrlo konkurentne zemlje gdje je liberalni kapitalizam pokazao svoje pozitivne rezultate i učinke kroz prosperitet.

CEA se zalaže za razvoj otvorenog društva i slobodno tržište, gdje će biti mjesta za individualizam, kreativnost, inovativnost, razlike u stavovima, ravnopravnost u sustavu i poticanje sniženja nezaposlenosti onih koji izlaze iz takvog sustava. Obrazovni sustav vrijedi onoliko koliko odgovara na potrebe stvaranja vrijednosti i prosperiteta, kao i sniženja nezaposlenosti.

Kurikularna reforma treba stvoriti prosperitetnu Hrvatsku. Zato je nužan sljedeći smjer javnih politika za naprednije obrazovanje:

  1. Obrazovni sustav se zato treba usmjeriti na financiranje putem vaučera. Tako bi se uklonila postojeća nepravnopravnost privatnog obrazovnog sektora u odnosu na nelojalno konkurentan javni sektor. Vaučeri su jamstvo pluralizma kurikuluma, slobode izbora i jednakosti pristupa. Vaučeri su alternativa nametanja državnog kurikuluma koji eventualno može biti ponešto futurističkiji od trenutno zastarjelog seta uvelike neprimjenjivih znanja.
  2. Potrebno je uvesti visoki stupanj slobode izbora predmeta u srednjim školama. Državna matura se već zasniva na izbornosti predmeta.
  3. Kako bi se potaknulo sniženje nezaposlenosti mladih, ključno je da se uvede dualni sustav obrazovanja. Treba pozdraviti planove koji idu u tom smjeru. Tako bi se obrazovanje uglavnom dominirala praksa kroz naukovanje u privatnom sektoru. Teorija bi bila opravdana samo kao podrška praksi i definiraju osobe kroz jasan poziv. Tako će se kurikulum najbolje prilagoditi potrebama tržišta, umjesto lutanja u beskonačnim teorijama koje se moraju naučiti. S time je vezana i nužna prilagodba upisnih kvota potrebama tržišta rada.
  4. Prioritet kurikuluma treba biti razvoj digitalnih vještina. Digitalizacija više nije jedan segment obrazovanja, već je postala temeljno pravilo funkcioniranja svakog konkurentnog tržišnog gospodarstva i dovoljno inovativnog društva.
  5. Obrazovni sustav treba prije svega podržati stvaralačke građanske inicijative koje realno doprinose reformi i budućnosti, kao što je primjerice STEM revolucija.

Kurikularna reforma treba stvoriti prosperitetnu Hrvatsku. Zato podržite cjelovitu reformu koja će biti usmjerena na navedenih 5 točaka.