Share

Planovi za rasterećenje gospodarstva

Planovi za rasterećenje gospodarstva su konačno sabrani na jednom mjestu. Podaci se temelje na analizi političkih programa koje je proveo Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA). CEA je programe objavila na jednom mjestu. Neispunjene ćelije znače da nema iznesenog stava u programu (te se mogu raditi samo pretpostavke).

Što nas zanima? Koja su ključna pitanja za rasterećenje gospodarstva?

Kako je primarni zadatak politike rasteretiti gospodarstvo i poduzetničku inicijativu, gledaju se fiskalna, parafiskalna, administrativna i liberalizacijska rasterećenja. To su područja djelovanja javnih politika kako bi se olakšali uvjeti poslovanja i povećala troškovna konkurentnost gospodarstva.

Fiskalna rasterećenja se odnose na poreze. Hoće li se porezi snižavati i možda uvoditi olakšice i izuzeća? Povećava li se neoporezivi dohodak? Ukoliko se već porezi snižavaju, hoće li se deficit primarno krpati nadanjima o rastu BDP-a tj. poreznih prihoda, ili kroz smanjenje rashoda?

Parafiskalna rasterećenja se odnose na neporezne namete koji se plaćaju kao „ekstra“ porezi raznim tijelima, ali ne u sustav fiskusa tj. javnih financija. Administrativna rasterećenja znače sniženja administrativnih troška nastalih gubitkom vremena i novca zbog birokratskog ispunjavanja propisanih obveza. Liberalizacijska rasterećenja znače uklanjanje regulatornih prepreka slobodi poslovanja i tržišnoj konkurenciji, pogotovo odnos prema tržištu rada kao i EU pravilima o liberalizaciji tržišta usluga. Kako je navedeni proces regulatorne reforme poslovne klime započeo, analiziramo podršku tom procesu i postoje li operativni ciljevi rasterećenja.

OPTEREĆENJA SDP,HNS,HSS,HSU Most HDZ Pametno BM365
porez na dohodak (% – granične stope) 12 / 25 / 40 10 / 20 / 35 / 50 12 / 25 / 36 20 / 40
prag najviše stope (HRK – godišnje) iznad 158.400 1.200.000 240.000 1.000.000
neoporezivi dohodak (HRK – mjesečno) 3.000 3.000 3.750 3.600
dohodovne olakšice i izuzeća da da da  
porez na dobit (% – glavna stopa) 20 17 18 15 20
posebne sheme/poticaji za investitore da da da ne  
PDV (% – glavna stopa – do kraja mandata) 23
PDV olakšice da da da   da
porez na nekretnine da ne ne
porez na promet nekretnina 4,0 2,5
lijek za deficit (prioritet: viši prihodi ili niži rashodi) viši prihodi/BDP viši prihodi/BDP viši prihodi/BDP niži rashodi
HRT pristojba na 50 kn
komorske članarine dobrovoljne ovisi dobrovoljne
administrativno rasterećenje gospodarstva (minimum %, metoda mjerenja troška) da, 20%, SCM da da da, 30%, SCM
parafiskalno rasterećenje (minimum % BDP-a i HRK – godišnje) 0,3 / 1,1 mlrd 0,1 / 330 mil 0,1 / 330 mil 0,3 / 1 mlrd
uklanjanje prepreka poslovanju (minimalni broj – do kraja mandata) da da da da, 1.000
liberalizacija tržišta usluga da da da
liberalizacija tržišta rada da da ne

Policy analiza

Svi su za rasterećenje dohotka, povećanjem praga najviše stope i neoporezivog dohotka. HDZ snižava najvišu stopu na 36%. Pametno uvodi jedinstvenu stopu 20% do milijun kuna godišnje. Most uvodi 4 progresivne stope, s najvišom od 50%. Potrebno je istaknuti kako se efektivno rasterećenje dohotka može se računati samo kao kombinacija stope, neoporezivog dijela i godišnjeg dohodovnog praga za primjenu gornje stope. Porezne olakšice i izuzeća se ne računaju kao rasterećenje jer predstavljaju državnu potporu nekima, a ne rasterećenje svima i administrativno pojednostavljenje.

Pametno, Most i HDZ snižavaju porez na dobit. Narodna koalicija, HDZ i Most su za zadržavanje posebnih poticajnih shema za investitore.

HDZ je jedini za sniženje PDV-a (na 23% 2020. godine). Deficit će primarno krpati kroz očekivanje rasta BDP-a tj. prihoda. Pametno jedino računa na smanjenje rashoda kao lijek za krpanje deficita (smanjenje mase plaća, materijalnih troškova i subvencija).

Svi su za porezne olakšice i izuzeća, osim Pametno koje zagovara poravnanje poreznog sustava.

Porez na nekretnine nije do kraja jasna priča. HDZ ga najavljuje premda ne bi bio na prvu nekretninu i uvođenje bi zahtijevalo prethodno osiguranje administrativnih uvjeta. Pametno i Most takvu opciju ne spominju u programu, kao niti Narodna koalicija. S time je vezano i pitanje uvode li se novi porezi.

Postignut je konsenzus da treba nastaviti administrativno rasterećenje gospodarstva i uklanjanje prepreka poslovanju. Glede operativnih ciljeva, Pametno definira i cilj za rasterećenje od barem 30% slijedom primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije, a Narodna koalicija zagovara spominje rasterećenje od minimalno 20%, odnosno nastavak mjerenja i rasterećenja. Liberalizaciju tržišta usluga (inače EU pravna obveza) spominju Pametno i HDZ. Most i Pametno su za liberalizacije tržišta rada, a BM365 je protiv.

Svi su za parafiskalno rasterećenje. Narodna koalicija bi uštedjela 1,1 milijardi kuna svake godine (2017-2018), a Pametno barem 1 milijardu svake godine (2017-2019), što je u oba slučaja vrijedno oko 0,3% BDP-a. HDZ i Most spominju parafiskalno rasterećenje od trenutnih 0,1% BDP-a (što je cca 330 milijuna kuna).

Programi

Pročitajte političke programe stranaka, nezavisnih lista i koalicija. Saznajte koje javne politike i strukturne reforme službeno nude izbori 2016.

Stranke

Pametno – Zaokrenimo Hrvatsku

HDZ – Vjerodostojno

Nezavisne liste

Most nezavisnih lista – Promjena

Koalicije

Narodna koalicija – Siguran smjer za Hrvatsku

KoalicijaZaPremijera – Program jednakih mogućnosti