Share

Preporuke Svjetske banke za povećanje stupnja zaštićenosti manjinskih dioničara

Preporuke Svjetske banke za povećanje zaštićenosti manjinskih dioničara temelje se na Doing Business 2018 izvješću. Jedno od mjerenih područja je Zaštita manjinskih dioničara, prema kojoj Hrvatska zauzima 29. mjesto, što znači da je bolja od EU prosjeka. Na temelju ostvarenih bodova Hrvatska dijeli 29. mjesto s Austrijom i Švedskom dok su u EU najbolje ocjenjena Irska (na 10. mjestu). Top 5 najbolje ocjenjenih država svijeta su Kazahstan, Novi Zeland, Gruzija, Singapur i Makedonija.

Autor: Matej Hittner

Metodologija Svjetske banke testira propise za prava manjinskih dioničara u uvjetima pristranog direktora te suboptimalnog ugovora. Svjetska Banka je postavila hipotetsku situaciju u kojoj dioničarsko društvo, izlistano na Zagrebačkoj burzi, potpisuje sumnjivi ugovor s drugom firmom. Direktor dioničarskog društva, gospodin James, je najveći dioničar društva (ta firma se u metodologiji naziva Kupac), s 60% dionica u svojem vlasništvu, te u ime dioničkog društva koje vodi, kupuje polovne kamione od druge firme, po iznadprosječnoj cijeni. No firma koja prodaje kamione (firma Prodavatelj) je 90% u vlasništvu gospodina James.

Dakle, gospodin James, postavljen kao direktor javnog dioničkog društva (društvo Kupac), izlistanog na Zagrebačkoj burzi, čiji je on osobno 60%-tni vlasnik, koristi svoj položaj kako bi kupio robu od firme čiji je on 90%-tni vlasnik (društvo Prodavatelj), po uvjetima koji nisu najpovoljniji za ekonomsku dobrobit dioničara društva koje on zastupa.

Kategorija Zaštita manjinskih dioničara je podijeljena na nekoliko potkategorija, na kojima je moguće dobiti maksimalnih 10 bodova. Izlistati ćemo potkategorije te ocjenu Hrvatske za svaku od njih:

Opseg razotkrivanja informacija                     (5/10)

Opseg direktorove odgovornosti                    (6/10)

Lakoća tužbe od strane dioničara                  (6/10)

Opseg prava dioničara                                     (8/10)

Opseg vlasništva i kontrole                              (9/10)

Opseg korporativne transparentnosti            (7/10)

Prosječna ocjena Hrvatske: 6.83/10

Nadalje, izlistati ćemo sva pitanja postavljena u potkategorijama da bismo dobili jasan uvid u proces ocjenjivanja. Pitanja postavljenja u potkategorijama nose bodove od 1 do 3 te se u svakoj potkategoriji može sakupiti maksimalnih 10 bodova. Opisati ćemo trenutno stanje u Hrvatskoj te pokraj njega staviti što bi bilo potrebno za veću ocjenu od Svjetske Banke. Nakon što analiziramo sve potkategorije stavke Zaštita manjinskih dioničara, eksplicitno ćemo navesti specifične izmjene zakona koje Svjetska Banka preporučuje Hrvatskoj.

Opseg razotkrivanja informacija Hrvatska 5/10 Preporuka S. Banke 10/10
Koje pravno tijelo je zakonski pravovaljano odobriti ProdavateljKupac transakciju? Dioničari, uprava, -uključujući interesne skupine 1/3 Dioničari, izuzev interesnih skupina 3/3
Mora li vanjsko tijelo (npr. revizorska kuća) provjeriti uvjete sporazuma prije nego se odvije? Ne 0/1 Da 1/1
Mora li gosp. James obavijestiti nadzorni odbor o svojem sukobu interesa? Puno obavještavanje svih materijalnih činjenica 2/2 2/2
Mora li Kupac obznaniti dionike o detaljima ugovora u godišnjem izvještaju? Razotkrivanje detalja o transakciji i o sukobu interesa 2/2 2/2
Mora li Kupac neposredno otkriti detalje transakcije javnosti i/ili dioničarima? Nema obveze neposredne objave 0/2 Neposredno otkrivanje detalja transakcije i sukoba interesa 2/2

Opseg direktorove odgovornosti Hrvatska 6/10 Preporuka S. Banke 10/10
Mogu li dioničari koji predstavljaju 10% Kupčevog dioničkog udjela tužiti za štetu koju je transakcija nanijela Kupcu? Da 1/1 1/1
Mogu li dioničari smatrati direktora odgovornim za štetu koju je ugovor načinio Kupcu? Odgovoran ukoliko je bio nemaran 1/2 Odgovoran ukoliko je bio pristran tj. nije bio obazriv prema interesima ostalih dioničara 2/2
Mogu li dioničari smatrati ostale direktore odgovornima za štetu koju je ugovor načinio Kupcu? Odgovorni ukoliko su bili nemarni 1/2 Odgovorni ukoliko su bili pristrani tj. nisu bili obazrivi prema interesima ostalih dioničara 2/2
Mora li gosp. James platiti odštetu koju je počinio Kupcu nakon uspješne tužbe od strane dioničara? Da 1/1 1/1
Mora li gosp. James vratiti profit ostvaren transakcijom nakon uspješne tužbe od strane dioničara? Da 1/1 1/1
Da li je gosp. James diskvalificiran ili kažnjen i zatvoren nakon uspješne tužbe od strane dioničara? Ne 0/1 Da 1/1
Može li sud proglasiti transakciju ništavom nakon uspješne tužbe od strane dioničara? Ništava ukoliko je nemar dokazan 1/2 Ništava ukoliko pristrana ili ekonomska dobrobit dioničara nije uzeta u obzir 2/2

Sljedeća tablica proučava prava manjinskih dioničara u slučaju spora. Ispostavlja se da je po mjerilima S. Banke, tužitelji  imaju suviše ograničen pristup tuženikovoj dokumentaciji.

Lakoća tužbe od strane dioničara Hrvatska 6/10 Preporuka S. Banke 10/10
Prije tužbe, smiju li dioničari koji čine 10% Kupčevog dioničkog udjela pristupiti transakcijskim dokumentima? Da 1/1 1/1
Može li tužitelj dobiti bilo koji dokument od tuženika i svjedoka? Samo dokumente na koje se tužitelj oslanja 1/3 Bilo koji značajan ili relevantan dokument 3/3
Može li tužitelj zatražiti kategoriju dokumenata od tuženika bez potrebe specificiranja individualnih dokumenata? Ne 0/1 Da 1/1
Može li tužitelj izravno ispitivati tuženika i svjedoke tijekom ročišta? Da 2/2 2/2
Da li je razina dokaza, potrebna za civilnu tužbu, niža od one potrebne za kriminalne slučajeve? Da 1/1 1/1
Mora li firma tuženik pokriti sudske troškove svojih dioničara koji su pokrenuli parnicu protiv nje? Da, ukoliko uspješni 1/2 Da, neovisno o presudi 2/2

Svjetska Banka ponekad postavi pitanje kao npr. “zamislimo da je firma Kupac društvo s ograničenom odgovornošću”. Dioničko društvo (standardni oblik firme “Kupac”) je samo po sebi društvo s ograničenom odgovornošću u smislu da dioničari ne odgovaraju svojom privatnom imovinom za obveze društva.

Opseg prava dioničara Hrvatska 8/10 Preporuka S. Banke 10/10
Da li prodaja 51% Kupčeve imovine zahtjeva pristanak dioničara? Da 1/1 1/1
Mogu li dioničari koji drže 10% dionica sazvati skupštinu dioničara? Da 1/1 1/1
Mora li Kupac dobiti odobrenje dioničara svaki puta kada želi izdati nove dionice? Da 1/1 1/1
Dobivaju li dioničari pravo prvokupa svaki puta kada Kupac izda nove dionice? Da 1/1 1/1
Moraju li dioničari odobriti izbor i otpuštanje vanjskog revizora? Da 1/1 1/1
Da li su promjene prava određene skupine dionica moguće samo uz pristanak vlasnika istih? Da 1/1 1/1
Pretpostavimo da je Kupac društvo ograničene odgovornosti, da li prodaja 51% imovine zahtjeva odobrenje članova? Ne 0/1 Da 1/1
Pretpostavimo da je Kupac društvo ograničene odgovornosti, mogu li članovi koji predstavljaju 10% društva sazvati skupštinu? Da 1/1 1/1
Pretpostavimo da je Kupac društvo ograničene odgovornosti, moraju li svi članovi odobriti pristupanje novoga člana? Da 1/1 1/1
Pretpostavimo da je Kupac društvo ograničene odgovornosti, mora li član prvo ponuditi svoj udjel ostalim članovima prije nego ga može prodati ne-članovima društva? Ne 0/1 Da 1/1

Pitanja iz kategorije Opsega vlasništva i kontrole su formulirana na način da preferiraju anglosaksonsko monoističko korporativno uređenje, pa su stoga prilagođena hrvatskom, dualističkom uređenju.

Opseg vlasništva i kontrole Hrvatska 9/10 Preporuka S. Banke 10/10
Da li je zabranjeno istoj osobi da istovremeno bude član uprave i član nadzornog odbora? Da 1/1 1/1
Mora li nadzorni odbor imati nezavisnog direktora koji nema izvršne ovlasti? Da 1/1 1/1
Mogu li dioničari smijeniti članove nadzornog odbora bez formalnog razloga? Da 1/1 1/1
Mora li vijeće direktora (monoistički sustav) imati zaseban revizorski odbor sastavljen isključivo od članova uprave? Da 1/1 1/1
Mora li potencijalni akviziter ponuditi otkup svim dioničarima ukoliko akvizira 50% Kupca? Da 1/1 1/1
Mora li Kupac platiti proglašene dividende u zakonski zadanom roku? Da 1/1 1/1
Da li je društvu kćer zabranjeno kupovati dionice društva majke? Da 1/1 1/1
Pretpostavimo da je Kupac društvo ograničene odgovornosti, mora li Kupac imati mehanizam rješavanja nesuglasica između članova? Da 1/1 1/1
Pretpostavimo da je Kupac društvo ograničene odgovornosti, mora li potencijalni stjecatelj dati ponudu za otkup udjela svih članova, ukoliko kupi 50% Kupca? Ne 0/1 Da 1/1
Pretpostavimo da je Kupac društvo ograničene odgovornosti, mora li Kupac distribuirati profit u zakonski određenom periodu? Da 1/1 1/1

Sljedeća tablica sagledava dostupnost informacija o najviše rangiranom osoblju firme Kupcima te ovlasti manjinskih dioničara pri sastancima i skupštinama.

Opseg korporativne transparentnosti Hrvatska 7/10 Preporuka S. Banke 10/10
Mora li Kupac otkriti direktne i indirektne korisne vlasničke udjele od 5%? Da 1/1 1/1
Mora li Kupac iznesti podatke o primarnom poslu tj. zaposlenju članova nadzornog odbora? Ne 0/1 Da 1/1
Mora li Kupac otkriti plaće i kompenzacije individualnih menadžera? Ne 0/1 Da 1/1
Mora li detaljna obavijest o općem sastanku biti poslana bar 21 dan prije sastanka? Da 1/1 1/1
Mogu li dioničari koji drže 5% društva dodati stavke na dnevni red sastanka? Da 1/1 1/1
Moraju li Kupčevi financijski izvještaji biti provjereni od strane vanjskog revizora? Da 1/1 1/1
Mora li Kupac dostaviti svoj revizorski izvještaj javnosti? Da 1/1 1/1
Pretpostavimo da je Kupac društvo ograničene odgovornosti, moraju li se članovi sastati bar jednom godišnje? Da 1/1 1/1
Pretpostavimo da je Kupac društvo ograničene odgovornosti, mogu li članovi koji čine 5% društva dodati stavke na dnevni red sastanka? Ne 0/1 Da 1/1
Pretpostavimo da je Kupac društvo ograničene odgovornosti, moraju li Kupčevi financijski izvještaji biti provjereni od strane vanjskog revizora? Da 1/1 1/1

 

Na temelju prethodnih podataka, Svjetska Banka predlaže sljedeće reformske aktivnosti (koje su dio preporuka za sva područja Doing Business):

 • Ugovore s elementima sukoba interesa bi trebali odobriti dioničari, izuzev onih koji su u sukobu interesa.

 • Vanjski revizor mora pregledati uvjete transakcija tj. ugovora u kojima se javlja sukob interesa prije nego se isti potpišu.

 • Ukoliko ugovor s elementima sukoba interesa bude potpisan, trg. društvo mora njegove detalje neposredno objaviti javnosti i/ili dioničarima.

 • Manjinski dioničari bi trebali imati mogućnost držati izvršnog direktora i ostale direktore, te člana/članove nadzornog odbora odgovornima ukoliko zbog pristrane odluke nanesu štetu trg. društvu ili zbog osobnih interesa ugovore lošiji ugovor od onog mogućeg na tržištu.

 • Uvođenje zatvorske kazne za ugovaranje pristranih ugovora.

 • Sudovi bi trebali ugovore donesene iz pristranih razloga proglasiti ništavima.

 • U slučaju tužbe od strane dioničara, tužitelji imaju pravu na svu dokumentaciju koju zatraže od trg. društva kojeg tuže.

 • Tužitelji imaju pravo zatražiti kategorije tj. cijele skupine dokumenata, bez da navode individualne dokumente koje potražuju.

 • U svim slučajevima tužbe dioničara koji čine minimalno 10% trgovačkog društva; društvo je to koje snosi puni trošak sudskog postupka, neovisno o ishodu parnice.

 • Prodaja većinskog udjela društva s ograničenom odgovornošću bi trebala zahtijevati pristanak ostalih članova. (Nije navedeno da li svih ili većine).

 • U društvima s ograničenom odgovornošću, članovi bi trebali imati obvezu ponuditi svoj udio ostalim članovima društva prije nego ga mogu prodati ne-članovima.

 • U društvima s ograničenom odgovornošću, potencijalni akviziter bi trebao ponuditi otkup udjela svim članovima društva, ukoliko akvizira 50% društva.

 • Dionička društva bi trebala javno otkriti podatke o plaćama svojih direktora i članova nadzornih odbora, te njihove primarne poslove i udjele u ostalim trg. društvima.

 • Ukoliko netko posjeduje udio u društvu s ograničenom odgovornošću od 5%, trebao bi imati mogućnost staviti stavku na dnevni red sastanka.