Share

Turistička članarina – smanjiti upola ili ukinuti

Turistička članarina treba se smanjiti za upola ili ukinuti. Turistička članarina je tek jedan uz nizu parafiskalnih nameta. Mnogi poduzetnici očekuju ukidanje (gotovo) svih parafiskalnih nameta.

Povodom otvaranja e-savjetovanja o izmjeni Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA) smatra kako je najavljeno smanjenje turističke članarine zaista maleni ulog. Smanjenje turističke članarine za 5%, kojime se planira ušteda od 11 milijuna kuna gospodarstvu, daje nam informaciju kako ćemo dugo čekati na ozbiljno ambiciozna rasterećenja onih koji stvaraju vrijednost za dobrobit društva. Znamo da je lakše predložiti 5% nego 50% jer 5% znači 10 puta manji intenzitet zamjeranja onima koji se financiraju iz te prisilne naknade, bez da su poduzetnici dali pristanak.

Postojeći zakon o članarinama turističkoj zajednici propisuje izuzetno širok spektar obveznika plaćanja turističke naknade. Mnogi obveznici te parafiskalije nemaju nikakve veze sa turističkom djelatnošću, te se već navedeno možemo smatrati diskriminatornim. Poduzetnicima se tako stvaraju nepotrebni administrativni troškovi, a postavlja se i pitanje je li navedeni zakon sukladan odredbi iz članku 49. Ustava.

Treba razmisliti prije svega o racionalizaciji same mreže turističkih zajednica i ukidanju ureda koji ne pokazuju zadovoljavajuću razinu efikasnosti i isporuke kvalitetne podrške. Turističke zajednice se moraju dodatno digitalizirati i ponuditi daleko veći broj usluga od trenutno postojećih. Treba uvesti i konkurenciju u sustav turističkih zajednica.

Racionalizacija i administrativno rasterećenje poduzetnika se može postići uvođenjem dobrovoljnog članstva u turističkim zajednicama. Pravo rasterećenje poduzetnika bi se moglo postići tek smanjivanjem turističke članarine za barem 50%. Ono može ići u 2 koraka kako bi se turističke zajednice mogle prilagoditi. Dakako, najbolje rješenje je potpuno ukidanje tog nameta. Ponuđeno rješenje predstavlja zadržavanje statusa quo, bez konkretne reforme. Ambiciozni pristup i u ovom slučaju je zato vrlo bitan i nadamo se da će u budućnosti biti više voljnosti za jake stvari s dovoljno jakim učincima za poduzetnike.