Share

Planovi za pomoć blokiranima

Kakvi su planovi političkih programa za pomoć blokiranima? Centar za javne politike i ekonomske analize je analizirao planove za rasterećenje gospodarstva. Sada je vrijeme za još jednu možda i složeniju temu koja interesira građane.

Što politički programi nude za blokirane građane i rješavanje problema nelikvidnosti privatnog sektora? Obzirom na preko 325.000 blokiranih građana, te preko 32.000 blokiranih privatnih pravnih osoba, zadatak je politike osmisliti efikasne mehanizme kako bi se pomoglo građanima i poduzetnicima koji su se našli u problemu insolventnosti. Istovremeno, politika mora osigurati i pravni okvir da, putem što efikasnijeg pravosuđa, omogući vjerovnicima naplatu njihovih potraživanja na što jednostavniji i jeftiniji način. To se posebno odnosi na eventualne promjene u postupku ovrhe.

Mjera koju MOST predlaže, a koja najviše odudara od standardiziranih predizbornih obećanja, jest osnivanje tzv. Loše banke (eng. Bad bank). Ista bi preuzimala portfelje loših kredita i na taj način ”očistila” bilance kreditnih institucija. Ujedno bi analizirala pojedinačne loše kredite, s ciljem poboljšavanja naplate ”redefiniranih” kredita. Treba znati da su upravo takve Loše banke bile jedan od uzročnika svjetske financijske krize 2008. godine u Sjedinjenim Američkim Državama (kada se savezna vlada odlučila na intervencionizam na nekretninskom tržištu).

Pametno je predstavilo dvije mjere koje značajno odudaraju od prijedloga MOST-a, HDZ-a i Narodne koalicije. Prva je uvođenje instituta malog osobnog stečaja (za iznose do 30.000 kn) koji će biti kraći, brži, te će imati kraće rokove kušnje. Također, Pametno predlaže i uvođenje dužničko-vjerovničke inspekcije kojima će se dužnici sa dugom do 30.000,00 kn moći obratiti radi davanje neobvezujućih pravnih savjeta.

HDZ, MOST i Narodna koalicija u svojim programima obećavaju značajne promjene u sustavu ovrha nad nekretninom. HDZ navodi izuzimanje ovrhe nad jedinom nekretninom, dok MOST u programu zagovara ”redefiniranje ovrhe na nekretnini za manji dug, kao i redefiniranje ovrhe na nekretnini kada se radi o jedinoj nekretnini”. Narodna koalicija se zalaže da za ovršavanje tražbina do 20.000 kn protiv fizičkih osoba moraju biti novčana sredstva kao prvi predmet, a ne nekretnine.

Od ograničenja ostalih predmeta ovrhe HDZ predlaže povećanje dijela plaće koji je neovršiv.

HDZ i Pametno predlažu porezne olakšice prilikom otpisivanja dugova kao mjeru zaštite vjerovnika. HDZ istovremeno predlaže i otpisivanje dugova koje građani imaju prema državi, lokalnoj upravi, komunalnim poduzećima i javnim trgovačkim društvima do visine glavnice u iznosu jedne prosječne plaće, uvećano za kamate.

Narodna koalicija i MOST se zalažu za uvođenje instituta odgode prijenosa zaplijenjenih sredstava. S tim da valja napomenuti kako rečeni institut već postoji u trenutno važećem Ovršnom zakonu, a radi se o roku od 60 dana od dana kada Financijska agencija (FINA) zaprimi osnovu za plaćanje u kojem ovršenik može sudskim putem ishoditi odgodu ovrhe. U slučaju Narodne koalicije, ista navedeno planira uvesti za prvostupanjske sudske odluke kod kojih žalba ne odgađa izvršenje. I jedni i drugi se zalažu za sankcioniranje nesavjesnih ovrhovoditelja. Pri tome se Narodna koalicija zalaže za novčano kažnjavanje.

HDZ i Narodna koalicija se zalažu za smanjivanje troškova ovrhe. Narodna koalicija to konkretizira na smanjivanje troškova ovrhe u situaciji kada ovrhu provode tzv. ”veliki sustavi”, dok se Pametno zalaže za sveukupno smanjivanje troškova pravosuđa glede ovrha i stečajeva.

MOST predlaže mjeru da se javnim trgovačkim društvima zabrani korištenje odvjetnika te javnih bilježnika u ovršnom predmetu, te predlaže uvođenje javnih ovlasti javnim društvima/ustanovama (poput HRT-a) koji bi donosili pravomoćna Rješenja. Problem je što je prijedlog suprotan ustavnim odredbama o jednakosti pred zakonom i dostupnosti pravne pomoći.

Novi val i Koalicija za premijera nisu u svojim programima navele konkretan prijedlog za rješavanje problema blokiranih građana i trgovačkih društava.

Sažetak:

HDZ

– izuzimanje ovrhe nad jedinom nekretninom

– omogućavanje ravnopravnog sudjelovanja dužnika prije i u ovršnom postupku

– smanjivanje naknade za provođenje ovršnih postupaka

– povećanje dijela plaće koji se izuzima od ovrhe

– teško naplativa/nenaplativa potraživanja će moći biti otpisana kao porezno priznati rashod

– ubrzavanje postupaka

NARODNA KOALICIJA

– zaštita ovršenika u ovršnom postupku

– obvezni poziv ovršenika na plaćanje prije pokretanja ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

– smanjenje troškova ovršnog postupka kada ovrhu provode „veliki sustavi“

– obveza da prvi predmet prema fizičkim osobama do 20.000,00 kn budu novčana sredstva, a ne nekretnine

– odgoda prijenosa zaplijenjenih sredstava do pravomoćnosti ( u slučajevima kada žalba ne odgađa izvršenje)

– novčane sankcije za nesavjesne vjerovnike

MOST

– uvođenje odgode zaplijenjenog prijenosa

– kažnjavanje nesavjesnih ovrhovoditelja

– redefiniranje ovrhe na nekretnini za manje dugove

– redefiniranje ovrhe na nekretnini kada je nekretnina jedina imovina ovršenika

– osniva se Loša banka (Bad bank)

– ograničavanje korištenja odvjetnika u određenim ovršnim predmetima

PAMETNO

– institut malog osobnog stečaja do 30.000 kuna

– otpis duga će biti neoporezivi dohodak

– dužničko-vjerovnička inspekcija

 

POLITIKE

 

HDZ

 

NARODNA KOALICIJA

 

MOST

 

PAMETNO

 

Novi instituti

 

Loša banka (Bad bank)

 

Uvođenje vjerovničko-dužničke inspekcije

 

Otpisivanje dugova

1.Otpis dugova prema državi, lokalnoj zajednici, komunalnih društvima i javnim društvima do iznosa glavnice u visini jedne prosječne plaće.

 

2.Teško naplativa/nenaplativa potraživanja će biti otpisivana kao porezno priznati rashod

Otpis duga kao neoporezivi dohodak ako se dugovi fizičke osobe restrukturiraju pored Zakona o stečaju potrošača
 

Osobni stečaj

Unaprjeđenje osobnog stečaja Uvođenje malog osobnog stečaja (do 30.000 kn)
 

Ovrha na novčanim sredstvima

 

 

 

Uvođenje odgode prijenosa zaplijenjenog iznosado pravomoćnosti

 

 

Uvođenje odgode prijenosa zaplijenjenog iznosa

 

Ovrha na nekretnini

 

Izuzimanje ovrhe nad jedinom nekretninom

 

Obaveza da za ovrhu do iznosa od 20.000 kn protiv fizičkih osoba predmet ovrhe budu novčana sredstva na računu, a ne nekretnina 1.Redefiniranje ovrhe na nekretnini za manje dugove

 

2. Redefiniranje ovrhe na nekretnini kada je nekretnina jedina imovina ovršenika (samostalno ili društveno zbrinjavanje)

 

Ovrha na plaći

 

Uvećanje iznosa plaće koji ne može biti ovršiv

 

Troškovi ovršnog postupka

 

Smanjivanje naknade za vođenje ovršnog postupka

 

Smanjivanje troškova ovršnog postupka (kada „veliki sustavi“ provode ovrhu

 

Ograničavanje da velike pravne osobe pod upravom ili u vlasništvu RH da koriste punomoćnike (odvjetnike) i javne bilježnike

 

Nesavjesni vjerovnici

 

Novčane sankcije za nesavjesne vjerovnike Kažnjavanje nesavjesnih vjerovnika (nije specificirano)
 

Općenita zaštita ovršenika

 

Omogućavanje ravnopravnijeg sudjelovanja ovršenika u ovrsi

 

Obavezni poziv ovršeniku da podmiri tražbinu prije pokretanja postupka ovrhe na temelju vjerodostojne isprave