Share

Burzovno trgovanje vodom: rješenje za poslovni rizik ili inauguracija socijalnog hazarda?

Burzovno trgovanje vodom: rješenje za poslovni rizik ili inauguracija socijalnog hazarda?

dr.sc. Ivor Altaras Penda – Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA)

Sažetak
Autor u ovome radu istražuje temu trgovanja vodom na financijskim tržištima koja je ponovno aktualizirana predstavljanjem vodnog indeksa oznake NQH2O na burzi NASDAQ u New Yorku, krajem 2020. godine. U tekstu se postavljaju 4 temeljna pitanja vezana uz temu vode i njezinog trgovanja na uređenom tržištu kapitala te se na njih nude odgovori i to s pozicija dviju suprotstavljenih grupacija: s jedne strane tržišnih aktera koji u trgovini izvedenicama – futures ugovorima, temeljenih na vodi kao vezanoj imovini, vide mnoge poslovne benefite; te s druge strane onih koji u trgovanju takvim financijskim instrumentima vide opasnost za pravni status vode koji bi se u svojoj konačnici mogao nepovoljno odraziti na ukupnu populaciju ljudi. Ponuđeni argumenti i jedne i druge strane pokazuju da ne postoje konačni odgovori na postavljena pitanja niti rješenja za probleme koji očito u stvarnosti postoje. Dodatno, može se uvidjeti i to da je razina razumijevanja između ovih dviju skupina vrlo niska, s brojnim međusobnim predbacivanjima. Cilj ovoga rada je prepoznati otvorena pitanja te kroz ponudu različitih, a ponekad i oprečnih odgovora na njih, ipak potaknuti daljnji dijalog, kako bi nam svima u budućnosti bilo bolje. Jer voda je život.

Ključne riječi
NQH2O, trgovanje vodom, socijalni hazard, hedging, pravo na vodu

Abstract
In this paper the author explores the topic of trading water on financial markets, which has resurfaced with the presentation of the NQH2O water index on the NASDAQ stock exchange in New York at the end of 2020. The paper poses 4 fundamental questions related to the topic of water and its trading on an regulated capital market, offering answers from two opposing groups’ viewpoints: market actors who see plentiful business benefits in trading futures contracts based on water as an underlying asset on the one hand, and those who see endangerment of the legal status of water in trading with such financial instruments, which could lead to adverse effects on the entire population of people on the other hand. The offered arguments from both sides show that there are no final answers on the posed questions, nor are there solutions for the problems that obviously exist in reality. Additionally, it is obvious that the level of understanding between these two groups is very low, with numerous reproaches from both sides. The purpose of this paper is to recognise the open questions and offer various, and sometimes opposing answers to them in order to initiate a further dialogue, with a purpose of a better future for all of us, because water is life.

Keywords
NQH2O, water trading, social hazard, hedging, right to water

Hrčak ID: 257706; Acta Economica Et Turistica, Vol. 7, No. 1, 2021. – pregledni rad; for Libertas međunarodno sveučilište (Libertas International University)

ČLANAK: https://hrcak.srce.hr/257706 (article in English and Croatian) – Water share trading: business risk solution or social hazard inauguration? / Burzovno trgovanje vodom: rješenje za poslovni rizik ili inauguracija socijalnog hazarda?

Preuzmi članak/Read article (HR/EN)

Relevantne CEA analize

Hrvatska 2025