Turistička članarina – smanjiti upola ili ukinuti
Permalink

Turistička članarina – smanjiti upola ili ukinuti

Turistička članarina treba se smanjiti za upola ili ukinuti. Turistička članarina je tek jedan uz nizu parafiskalnih nameta. Mnogi poduzetnici očekuju ukidanje (gotovo) svih parafiskalnih nameta. Povodom otvaranja…

Continue Reading →

ISO norma 27001 – temelj za sigurnost informacija u javnoj upravi
Permalink

ISO norma 27001 – temelj za sigurnost informacija u javnoj upravi

ISO norma 27001 je temelj za sigurnost informacija u javnoj upravi, pogotovo u e-upravi koja je postala imperativ. Petar Vušković, CEO Qnorma, potpredsjednik CEA Informacijsko doba sa sobom…

Continue Reading →

Euroatlantska perspektiva crnomorske regije
Permalink

Euroatlantska perspektiva crnomorske regije

Euroatlantska perspektiva crnomorske regije i sloboda od zone ruskog utjecaja bile su glavne teme međunarodnog seminara „Europa u koferu – međunarodna sigurnost na Južnom Kavkazu te NATO i…

Continue Reading →

Moralnost kapitalizma – objašnjena na jednostavan način
Permalink

Moralnost kapitalizma – objašnjena na jednostavan način

Moralnost kapitalizma objašnjena na jednostavan način – sada i na hrvatskom. Moralnost kapitalizma, knjigu američke zaklade Atlas Economic Research Foundation je preveo na hrvatski jezik Centar za javne politike…

Continue Reading →

Ekonomska sloboda: sa 70% Hrvatska 81. blago napreduje
Permalink
Featured

Ekonomska sloboda: sa 70% Hrvatska 81. blago napreduje

Ekonomska sloboda: sa 70% Hrvatska je 81. po razini ekonomske slobode od 159 zemalja i teritorija. Objavljeno je novo izvješće o ekonomskoj slobodi. Hrvatska je napravila blagi napredak.…

Continue Reading →

Politički kompas – kako se stranke odnose prema ekonomskoj slobodi?
Permalink
Featured

Politički kompas – kako se stranke odnose prema ekonomskoj slobodi?

Politički kompas nas informira kako se stranke odnose prema ekonomskoj slobodi. Zato su Centar za javne politike i ekonomske analize te Lipa – udruga poreznih obveznika poslali poziv…

Continue Reading →

Obećanja blokiranima
Permalink

Obećanja blokiranima

Predizborno (izvanredno) je vrijeme, vrijeme je i za nova pusta obećanja koja nam političari daju. Odmah treba reći da obećanja koja političari daju su upravo to – obećanja…

Continue Reading →

Planovi za pomoć blokiranima
Permalink

Planovi za pomoć blokiranima

Kakvi su planovi političkih programa za pomoć blokiranima? Centar za javne politike i ekonomske analize je analizirao planove za rasterećenje gospodarstva. Sada je vrijeme za još jednu možda…

Continue Reading →

Planovi za rasterećenje gospodarstva
Permalink
Featured

Planovi za rasterećenje gospodarstva

Planovi za rasterećenje gospodarstva su konačno sabrani na jednom mjestu. Podaci se temelje na analizi političkih programa koje je proveo Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA).…

Continue Reading →

Politički kompas – javnost mora dobiti odgovore na stvarna pitanja
Permalink

Politički kompas – javnost mora dobiti odgovore na stvarna pitanja

CENTAR ZA JAVNE POLITIKE I EKONOMSKE ANALIZE (CEA) i LIPA – UDRUGA POREZNIH OBVEZNIKA su započeli počeli projekt Politički kompas. Prikupljaju se podaci o preciznim ideološkim i svjetonazorskim…

Continue Reading →